Subsea Valley

Subsea Valley

Empty article - Subtitle

Annonsørinnhold:

Subsea Valley bidrar til vekst

Publisert

En prat om organisasjon og ledelse.

EcoNova leverer OAK analyseprodukter. Dette er forskningsforankrede produkter av høy kvalitet for analyse av organisasjon og ledelse. Denne uken deltar de som utstillere på Subsea Valley Conference.

Vi har intervjuet Karl Åge Midbøe, Organisasjonspsykolog MNPF/daglig leder i selskapet.

Fra innsikt til resultater

Vi utdanner og sertifiserer fagpersonell for anvendelse av produktene slik at virksomhetene på kvalifisert vis kan ta disse i bruk på egen hånd, forteller han.

Vi leverer også rådgivning og kundestøtte for å bidra til kvalifisert anvendelse av produktene på den måten.

Vårt motto er: Fra innsikt til resultater.

Hvorfor deltar dere på Subsea Valley Conference?

Vi deltar for å komme i kontakt med potensielle kunder. Alle typer virksomheter har behov for våre produkter.

Prosjektrelatert virksomhet har et særlig stort behov grunnet raske endringer i bemanning og organisering.

Har positive erfaringer

Har dere deltatt tidligere?

Ja, vi har deltatt de to foregående år med positive erfaringer.

Hva er fokus på utstillerstanden deres i år?

Vi ønsker få fram at høy kvalitet på denne type produkter er avgjørende for nytteeffekten.

Behov for bedre informasjon

Hvorfor ønsker dere fokusere på dette?

Kunnskapen og forståelsen av dette i markedet i dag er alt for liten.

Hvilke fordeler drar kundens deres produkter og tjenester?

Våre kunder får større effektivitet og lønnsomhet gjennom bedre forståelse av virksomhetens verdiskapende prosesser, herunder hvordan styrke organisering og lederskap.

Derfor bør man delta i Subsea Valley

Hvorfor bør bransjen delta i Subsea Valley, og hvorfor bør man komme innom utstillerstanden til deres?

Subseabransjen og leverandørene til disse virksomhetene bør delta fordi det potensielt er meget store synergieffekter i å øke samarbeidet i denne store næringsklyngen, noe som vil tjene alle medlemmene av Subsea Valley.

På utstillerstanden vår på Subsea Valley Conference vil virksomheter og deres representanter bli gjort kjent med OAK analyseprodukter og hvordan de kan styrke forståelsen av egen verdiskapning og øke denne ved å anvende OAK.

Midbøe avslutter med å ønske alle velkommen innom ustillerstanden på Subsea Valley.

Vi har utstillerstand nummer 3.

Powered by Labrador CMS