Gudbrandsdal Energi

Gudbrandsdal Energi

Gudbrandsdal Energi er en landsdekkende kraftleverandør som historisk sett har vært blant de aller billigste på pris. Fra å være en liten strømleverandør i det norske strømmarkedet har selskapet i løpet av de siste 10 år hatt en betydelig økning i antall nye kunder. Selskapet er nå blant de 10 største strømselskapene i Norge med sine ca 100 000 strømkunder.

Annonsørinnhold:

NVEs forslag om innføring ev effekttariffer mot husholdningsmarkedet

Publisert

Vi ønsker ikke innføring av effekttariffer mot husholdningsmarkedet.

For næringskunder ønsker vi å beholde dagens effekttariffer som er godt innarbeidet.

Det vil være den kaldeste dagen som er dimensjonerende for nettet og det vil være begrenset hvor mye forbruk husholdningene kan legge utenfor makstimen på sprengkalde dager. Det er heller ingen som vet når makstimen inntreffer.

Vi mener det er viktig at kapasiteten i nettet ikke reduseres til et minimum, men bygges ut med nødvendig kapasitet til fremtidige utvidelser, og at kapasiteten i nettet tar høyde for installasjon av sol og vind. Vi må ikke utsette investeringene å la nettene forfalle.

Som markedsselskap ønsker vi at det skal være lettvint for kundene og at de ikke skal gå rundt å være redde for å bruke strøm.

Svært mange kunder har i dag elektronisk faktura med automatisk trekk så en kan ikke forvente at prissignalene når alle kundene. Det er vel knapt noen av disse som ser på fakturaen.

Informasjon vi har fått fra andre nettselskap, som har hatt effekttariffer i en del år, er at de ikke har registrert noen tilpasning av forbruk. Brukstiden har ikke endret seg. Dette gjelder også for næringslivet som har hatt effekttariffer i mange år. Det vil også være svært dyrt og installere overvåkning- og utkoplings utstyr i eksisterende boliger.  I stedet foreslår vi at nettselskapene bruker pengene til å bygge nett. Tilsynsfolk understreker også at det ikke vil være plass til utstyret i eksisterende sikringsskap så denne type tiltak vil bli uforholdsmessig dyre.

Vi vil oppfordre NVE til å trekke tilbake saken, kansellere ideen om at effekttariffer skal revolusjonere brukstiden i husholdningsmarkedet.

Hvis effekttariffer blir vedtatt innført vil vi anbefale løsningen TOU – time of use.

Betraktning

I andre bransjer ønsker man at kundene bruker mer av sine produkter. NVE sitt forslag er derimot å begrense kundenes effekt- og energiforbruk.

Mobiltelefonselskapene konkurrerer om kapasitet som tilbys kundene. I dette markedet er stor kapasitet et konkurransefortrinn og en nødvendighet for å beholde og vinne nye kunder. Hva kundene måtte mene om nettselskapene utløser ingen konsekvenser for nettselskapene. De overlever godt selv om de beveger seg i en retning kundene ikke ønsker.

Har det betydning for bransjens fremtid hva kundene måtte mene?

Ønsker kundene effekttariffer eller ønsker de å betale litt ekstra på eksisterende tariff for å kunne bruke strømnettet som de ønsker.

Vi tror kundene vil betale litt mer for å bruke nettet som de ønsker enn å bli tvunget til å kjøre vaskemaskiner og tørketromler på natt med den brannfare det vil måtte medføre.

Vi mener nettselskapene må tenke mer moderne, være mere serviceinnstilte overfor kundene, og lytte til dem.

Effekttariffer for husholdningskunder er kompliserte saker og vi tror de færreste vil skjønne hvordan dette henger sammen. Kundene skal forstå prissignalene fra båre nett- og strømtariffene og vår mening er at det blir for komplisert. Vi tror heller ikke NVE klarer å få til noen spesiell forbruksrespons blant husholdningene med sine forslag. Det er minimalt hva en vanlig husholdning kan foreta seg.

Ulike typer effekttariffer

Vi ønsker ikke innføring av effekttariffer med abonnert effekt. En slik ordning vil bli svært krevende å følge opp vis a vis kundene. Hvis NVE skulle falle ned på løsningen om abonnert effekt kan dette gi et kundeservicetrykk mot markedsselskapet som kan være vanskelig å håndtere.

Endring av effektgrenser fra kunder vil bli en uhåndterbar kontinuerlig prosess som vil kreve mye ressurser.

Vi aksepterer at velfungerende effekt-tariffer mot bedriftsmarkedet er påkrevet og muligens mot spesielle effektkrevende installasjoner innenfor hytte- og husholdningsmarkedet.

Mot husholdningsmarkedet generelt ønsker ikke Gudbrandsdal Energi AS at det innføres effekt baserte tariffer.

Gjennomfakturering – eksempel på laber kundeservice fra nettselskaper

Vi erfarer når kunder henvender seg til netteierne med spørsmål om feil i målerstander etc. så avviser netteieren kunden og ber kunden henvende seg til strømleverandøren, som da igjen må kontakte netteieren å forsøke å ordne opp i kundens problem.

Slike holdninger underbygger at nett-tariffene må utformes enkelt slik at ikke kundene og «nettselskapene» belaster markedsselskapene uforholdsmessig.

Konklusjon

Gudbrandsdal Energi AS ønsker primært ikke innføring av effekttariffer i husholdningsmarkedet.

Hvis effekttariffer blir vedtatt innført vil vi anbefale løsningen TOU – time of use.

Harmonisering over det ganske land blir i så fall viktig.

Bli oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev her

Powered by Labrador CMS