GK

GK

Empty article - Subtitle

Annonsørinnhold:

Når 40 % av den totale energibruken i dag går til bygging og drift av bygg, er det bra at markedet har begynt å etterspørre energieffektive løsninger

Publisert

Norske bygg ligger på verdenstoppen, etter Kuwait, i bruk av elektrisk strøm.

40 prosent av den totale energibruken i dag går til bygging og drift av bygg. En vesentlig del av dette går til oppvarming, kjøling, varmtvann, belysning og teknisk utstyr.

I likhet med resten av Europa har Norge forpliktet seg til å redusere energibruken og bidra til et bedre klima. Både energimerkeordningen og de stadig strengere byggtekniske forskriftene er et resultat av det europeiske fellesskapet.

GK sine kunder har en reell innvirkning på samfunnets energibruk

Verdens energibruk er for høyt, og energi og klima er et tema alle må forholde seg til i dag. Det er mange store ord og høye mål – men gjøres det egentlig så mye når det kommer til stykket?

GK er ute i den virkelige verden med energibesparende løsninger. Sammen med sine kunder har dermed GK en reell innvirkning på samfunnets energibruk.

Vekst.media har tatt en prat med en av kundene til GK for å forstå hva som er viktig for disse ved valg av leverandør og løsning.

Bli oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev her

Mer enn musikkstilen og hårsveisen har endret seg siden sekstitallet

Brynjar Kværnstuen er teknisk sjef i Eiendomshuset Malling & Co.

- Vi er en tradisjonsrik bedrift, med flere likhetstrekk til GK, forteller Kværnstuen.

Han forteller at begge bedriftene ble etablert i 1964.

- Vi har begge hatt 50-årsjubileum, forteller han. Vi har hatt et langt og konstruktivt samarbeid med GK, og de har vært en viktig støttespiller så lenge jeg kan huske.

På 60-tallet surret Elvis og The Beatles på platespilleren, og Stompa forelsket seg. På sekstitallet hadde vi Cubakrisen og hippiebevegelsen. John F. Kennedy ble myrdet, og Vietnamkrigen brøt ut. Det var mye som skjedde på sekstitallet, men noe stort fokus på energieffektive bygg var det nok ikke

- Heldigvis har det skjedd en utvikling på dette området.

Med mer enn 400 oppdrag kan du utgjøre en forskjell

Eiendomshuset Malling & Co eier ikke bygninger selv, men drifter og forvalter på vegne av oppdragsgivere.

- Vi har mer enn 400 enkeltstående oppdrag hvor vi på vegne av gårdeier sørger for at eiendommene fungerer, forteller Kværnstuen. For teknisk drift så jobber vi med ventilasjon, kjøling, automasjon, energioptimalisering, men også de mer tradisjonelle oppgavene som å sørge for at det er ryddig og pent i og rundt eiendommen.

Tar vare på hele livssyklusen til bygget

Kværnstuen forteller at Malling & Co har spesialisert seg inn mot næringsmarkedet.

- Vi heter Eiendomshuset Malling & Co og dette forplikter for hele livssyklusen av bygget. Ikke bare teknisk drift, men også megling, kjøp og salg. Vår typiske kunde er alt fra store gårdeiere som investerer i fond til enkeltstående gårdeiere som har gått i arv i generasjoner.

Ny rammeavtale med GK

- Hvem beslutter om man skal investere i et energieffektivt klimaanlegg?

- Det vil alltid være våre oppdragsgivere som tar beslutningene om investeringer i den størrelsesordenen som dette utgjør, men oftest etter våre anbefalinger. Levetiden for tekniske anlegg fordrer at du har service, et jevnlig vedlikehold og ettersyn av en god kvalitet. For å opprettholde dette er det viktig å ha gode leverandører.

GK har nylig inngått ny rammeavtale med Eiendomshuset Malling & Co. Rammeavtalen fordeles mellom GK i Oslo og Drammen. GK skal utføre service på ventilasjon og kulde, samt rør i de bygg der det er aktuelt.

- I Malling & Co ved teknisk avdeling er det ansatte med tverrfaglig bakgrunn. Den typiske driftssjefen er gjerne en med håndverkbakgrunn, det være seg elektriker, rørlegger eller bygningsingeniør, forteller Kværnstuen. Inn mot våre beslutningstakere er det driftssjefen som kommer med anbefalinger til løsninger. Ofte anbefales løsninger fra GK.

Markedet etterspør energieffektive bygg

- Hvor stor er interessen for å investere i energieffektive bygg?

- Vi ser en bedring og positiv trend de seneste årene. Veldig mange av våre oppdragsgivere er opptatte av at byggene skal være energieffektive både av et generelt miljøhensyn og trend, men også for at store leietakere med egne krav til bærekraft og sertifiseringer etterspør dette. For å henge med i utviklingen har vi også opprettet egen avdeling Malling & Co Energi & Miljø med egne rådgivere som skal sørge for at kundene våre får de rette miljørådene for sine bygg. Eiendomshuset er også representert i styret for Grønn Byggalianse, hvor vi har mulighet til å bidra og kunne være med å påvirke bransjen for øvrig.

Han forteller at Parisavtalen og fokus på det grønne skiftet bidrar til økt interesse for energieffektive bygg.

- Hvordan opplever dere GK som totalteknisk leverandør?

- Vi er opptatt av at de tekniske anleggene til enhver tid har energiøkonomisk drift. Det gir økonomisk gevinst for våre leietakere, men også en gevinst for samfunnet. Vi har erfart at vi får veldig god hjelp fra GK på alt fra service og kontroll til nytenkning og prosjekter i innenfor ventilasjon og kjøling.

Gode tips til gårdeiere

- Har du noen tips til hva gårdeiere bør fokusere på når det gjelder vedlikehold av ventilasjon og kjøling?

- I sentrale områder så er filterskift et «must» minst en gang i året, forteller Kværnstuen. Sørg for å inn i serviceavtaler en energivurdering av anlegg hvert 4 år. Dette gir forutsigbare kostnader for leietakere og eiere. Bruk aktivt rapportene du mottar etter vedlikehold og ta reparasjoner fortløpende for et langsiktig godt vedlikeholdt anlegg.

- Er det en myte at man ødelegger balansen i ventilasjonsanlegget ved å åpne et vindu i et kontorbygg?

- Det er nok mer en skremselspropaganda enn en sannhet. Dagens anlegg har normalt så store luftmengder at summen av at en ansatt åpner et vindu er forsvinnende liten.

Allikevel anbefaler han ikke å åpne vinduet.

- En liten ubalanse i ventilasjonsanlegget vil det skape, og med et velfungerende ventilasjonsanlegg skal det heller ikke være nødvendig å åpne vinduer for å lufte. Luften du henter inn gjennom vinduslufting inneholder mye mer partikler enn luften du tilfører via ventilasjon. I tillegg får man ikke gjenvunnet den avkjølte luften.

- Hvor viktig er inneklima for leietakerne i byggene dere drifter?

- Inneklima er et av aller viktigste fagfeltene for oss som drifter av bygg. Det er her vi får flest henvendelser fra sluttbrukerne. Derfor setter vi stor pris på det gode samarbeidet vi har med blant annet GK.

Følg oss på Facebook

Denne saken er publisert av GK Norge som er medlem i TEAM enerWE.

Powered by Labrador CMS