Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

  • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
  • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Foto: Norsk Eletroteknisk Komite
Foto: Norsk Eletroteknisk Komite

Eksplosjonsfarlige områder – et trygt sted å være?

Publisert

Det ligger i ordet at eksplosjonsfarlige områder potensielt sett medfører alvorlige konsekvenser. Heldigvis finnes det gode regler og normer som bidrar til at Norge har relativt sett svært få ulykker. Norsk elektroteknisk norm, NEK 420A bidrar til sikkerhet i slike områder og reduserer risikoen for ulykker.

Eksplosjonsfarlige områder finnes over alt og noen av dem treffer vi på daglig, slik som på bensinstasjonen. Støv er også svært utbredt og kan være lett antennelig. De fleste eksplosjonsfarlige områdene finnes likevel på arbeidsplassene. I Norge står olje- og gassnæringen for mange av disse områdene, men det er også svært aktuelt innen næringsmiddelindustri, treforedling og farmasi.

I Norge har vi flere sentrale forskrifter som pålegger involverte aktører å beskytte liv, helse og materielle verdier, relatert til eksplosjonsfarlige områder. Eksempelvis gjelder dette «Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg», «Forskrift om utstyr og sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlig område» og «Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer». Disse og andre forskrifter finnes på lovdata.no.

Bli oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev her

Eksempelvis er eiere av elektriske anlegg ansvarlig for at installasjon og vedlikehold utføres i samsvar med relevante forskrifter. Dersom entreprenøren skal kunne demonstrere overfor eieren at utført arbeid samsvarer med bestilling, er det nødvendig med god dokumentasjon. I slike tilfeller er det svært fordelaktig at det eksisterer ett referansedokument som NEK 420A. Entreprenøren bruker NEK 420A sammen med andre relevante normer til å dokumentere at myndighetenes forskrifter er oppfylt. NEK 420A representerer mange tiårs samlet kompetanse innen eksplosjonsvern og anerkjennes av norske myndigheter.

NEK 420A gjelder for elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. Spesifikt gjelder den for planlegging, valg av utstyr, installasjon, vedlikehold og reparasjon. Det er også detaljerte beskrivelser for varmekabelanlegg. NEK 420A benyttes av eiere av anlegg, installatører, planleggere, konsulenter, produsenter, montører, operatører og andre brukere som befinner seg i potensielt eksplosjonsfarlige områder. Les mer om NEK 420A og andre relevante normer.

Jobber du med eksplosjonsfarlige områder? Delta på årets Ex-konferanse og bli oppdatert på regelverk og standarder.

Skrevet av Arild Røed, fagsjef i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK)

Følg oss på Facebook

Powered by Labrador CMS