Gudbrandsdal Energi

Gudbrandsdal Energi

Gudbrandsdal Energi er en landsdekkende kraftleverandør som historisk sett har vært blant de aller billigste på pris. Fra å være en liten strømleverandør i det norske strømmarkedet har selskapet i løpet av de siste 10 år hatt en betydelig økning i antall nye kunder. Selskapet er nå blant de 10 største strømselskapene i Norge med sine ca 100 000 strømkunder.

Annonsørinnhold:

SPAR PENGER: Normalt sett har du tre typer kontrakt å velge mellom: variabel, spotpris eller fastpris. – Mange strømleverandører har lokkepriser som dukker opp på tjenester som strømpris.no, men som er vanskelig å finne frem til på deres egne nettsider, sier markedsdirektøren i Gudbrandsdal Energi.
SPAR PENGER: Normalt sett har du tre typer kontrakt å velge mellom: variabel, spotpris eller fastpris. – Mange strømleverandører har lokkepriser som dukker opp på tjenester som strømpris.no, men som er vanskelig å finne frem til på deres egne nettsider, sier markedsdirektøren i Gudbrandsdal Energi.

Vårknipa – strømprisutviklingen fra 17. mai og fremover

Publisert

Kraftmarkedet er fremdeles i en underskuddsituasjon. En kjølig vår med lite nedbør har sørget for at strømprisene er like høye i mai måned som de var i januar og februar.

Tall og prognoser pr. 16.05.2017.

Hydrologisk balanse (summen av magasinfyllingen, snøen som ligger i fjellet og tilsig fra elver og terreng) har vært og er under normalen for årstiden. Til tross for det har strømprisene holdt seg på et akseptabelt nivå, men høyere enn forventet. Vi er i den såkalte vårknipa, mange vannkraftmagasiner er nedtappet, tilsigene er lave og vi har minimal snøsmelting. Det gjør at strømprisene ikke faller. Skal de skje må vi ha varmere vær.

Som figuren  viser var spotprisene relativt høye på slutten av fjoråret, men hittil i år har de vært mer stabile. Det ligger an til noe høyere strømpriser i 2017 sammenlignet med 2016. Se figuren.

Spotprisene i grafen representerer Oslo og Østlandet. Spotprisene er oppgitt eksklusive påslag til strømleverandør og mva.

Spotprisen i uke 19 for Sør-Norge ligger høyere enn på samme tid i fjor.
Spotprisen i uke 19 for Sør-Norge ligger høyere enn på samme tid i fjor.

Spotprisene for kunder i Sør- og Midt-Norge har vært omtrent på samme nivå som Oslo og Østlandsområdet, strømprisen i Nord Norge, Troms og Finnmark har ligget på et lavere nivå.

Mer om strømpriser engros finner du på Nordpool her.

Hvordan er situasjonen i øyeblikket?

Vi har i øyeblikket en svekket hydrologisk balanse for Skandinavia.  Summen av magasinfyllingen, snøen i fjellet og tilsig fra elver og terreng er  5,0 TWh under normalen for årstiden. Det meldes om 6,0  TWh mer enn normalt med nedbør over Skandinavia neste 10 døgn.

Magasinfyllingen er på 26,6 % for Skandinavia. Normalen for årstiden er 31,4 %.

Kjernekraftproduksjonen i Skandinavia går på 84 % av full produksjon. TVO har stengt Olkiuloto 2 for årlig vedlikehold. Forsmark 3 vil bli tatt ut av produksjon 27. mai pga ikke planlagt vedlikehold. Vattenfall vill stenge ned kjernekraftreaktorene Ringhals 1 i 2020 og Ringhals 2 i 2019. Oscarshamn vil bli stengt i 2017.

Marginalkostnaden for produksjon fra kullkraftverkene i Skandinavia er på ca. 32 øre/kWh som er marginalt høyere enn spotprisene i øyeblikket. Som følge av det har den termiske produksjonen blitt noe redusert.

Forbruket i Skandinavia er på ca 47 400 MW i høytlasttime. Det produsere ca 28 500 MW fra vannkraft, 7 200MW fra termisk,  3 500 MW fra vind, 9 800 MW fra kjernekraft og 700 MW uspesifisert. Grønn kurve er vind, brun er kjernekraft, gul er termisk og blå er vannkraftproduksjon. Figur. ref Thomson reuters.

Hva er spotpris?

Vet du forresten hva spotpris egentlig er og hvordan den beregnes? Denne beregnes hver dag, 7 dager i uka, av den nordiske kraftbørsen (Nord Pool ASA) på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsanmeldinger for neste døgn. Mer om hva spotpris faktisk er og hvordan beregningene gjøres kan du lese her.

Oppsummering

I øyeblikket har vi et relativt akseptabelt strømprisnivå. Vi har noe underskudd på vann i magasinene men til tross for det ser strømprisene ut til å falle noe inn mot sommeren.

For priser ut til kunder, kan du se Gudbrandsdal Energis kraftavtaler her.

Årlige strømutgifter historisk og forventet. Det er benyttet et normalforbruk på 20 000 kWh som grunnlag for beregningene. Påslag og mva er inklusive. Som vi ser ser ligger det an til noe høyere strømpriser i år sammenlignet med fjoråret. Ca kr. 7 800 i årlige strømutgifter for 2017. Tallene er reelle frem til dags dato, resten av året er prognose.

Powered by Labrador CMS