Gudbrandsdal Energi

Gudbrandsdal Energi

Gudbrandsdal Energi er en landsdekkende kraftleverandør som historisk sett har vært blant de aller billigste på pris. Fra å være en liten strømleverandør i det norske strømmarkedet har selskapet i løpet av de siste 10 år hatt en betydelig økning i antall nye kunder. Selskapet er nå blant de 10 største strømselskapene i Norge med sine ca 100 000 strømkunder.

Annonsørinnhold:

Slik blir strømprisene fremover

Publisert

På bakgrunn av mindre nedbør er spotprisene nå 70% høyere enn de var ifjor på samme tid, men vi forventer at dette jevner seg ut fremover.

Som figuren viser fikk vi et kraftig hopp i spotprisene i slutten av januar. Prishoppet kom som følge av sterk kulde. Vi hadde god hydrologisk balanse på den tiden, derfor var årsaken til de høye prisene effektprising. Effektprising får en når forbruket er så høyt at en må starte opp reserveproduksjonsenheter i Skandinavia som er dyre i drift. Etter den tid har prisene med få unntak utviklet seg omtrent som fjorårets prisbane. Utover våren svekket den hydrologiske balansen seg som følge av lite nedbør. Dette gjorde at spotprisene gjennom sommeren la seg på et høyere nivå enn fjoråret.

Prisene utover høst og vår forventes å ligge under 25 øre/kWh uten påslag og mva.  Dette ser vi på som akseptabelt og relativt lavt.

(Spotprisene i figuren er oppgitt uten påslag til kraftleverandør og mva. Det er systemprisen (fellesprisen for Skandinavia) som er oppgitt i prognosen (rød kurve).

Spotprisene ved midt september er 70 % høyere enn fjorårets strømpris på samme tid.

Mer om strømpriser engros finner du på Nordpool her.

Hvordan er situasjonen i øyeblikket?

Vi har energimessig en noe svekket ressurssituasjon. Hydrologisk balanse* er på minus 4,7 TWh i forhold til normalen. Magasinfyllingen er på 79,7 % for Skandinavia, mens normalen for årstiden er 82,3 %.

Det meldes om en tørr væretype fremover. Helt i slutten på neste uke venter man omslag til lavtrykksdominert vær.

Kjernekraftproduksjonen i Skandinavia går på 80 % av full produksjon.  Ringhals 2 og 3, og Oskarshamn 3 ligger ute. Oskarshamn 1 er under avvikling.

Marginalkostnaden for produksjon fra kullkraftverkene i Skandinavia er på ca. 28,0 øre/kWh og er en god del bestemmende for prissettingen. Spotprisene ligger noe under dette nivået.

Det produseres i Skandinavia ca. 27 000 MW fra vannkraft, 6 500 MW fra termisk, 1 200 MW fra vind og 8 300 MW fra kjernekraft og 780 MW uspesifisert.

I grafen under ser man krafttilgangssiden i Skandinavia. Kilde: Thomson Reuters Eikon. Grønnkurve er vind, brun kjernekraft, gul termisk og blått vann. Mørkeblå kurve er kraftutvekslingen mot Skandinavia.

Hva er spotpris?

Vet du forresten hva spotpris egentlig er og hvordan den beregnes? Denne beregnes hver dag, 7 dager i uka, av den nordiske kraftbørsen (Nord Pool ASA) på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsanmeldinger for neste døgn. Mer om hva spotpris faktisk er og hvordan beregningene gjøres kan du lese her.

Oppsummering

I øyeblikket er spotprisene 70 % høyere enn fjorårets strømpriser, men vi forventer at prisene vil nærme seg fjorårets strømpriser om noen uker. Det skal sies at fjoråret var et veldig nedbørrikt år med svært lave priser. Vi må helt tilbake til år 2000 for å finne et år med lavere strømpriser. Vi har i øyeblikket en svekket hydrologisk balanse, men samtidig vet vi at høsten kan bringe mye nedbør.

Det viktigste for prisutviklingen gjennom vinteren er at hydrologisk balanse ikke svekkes vesentlig utover det vi har nå. Da kan prisene trekke mye opp hvis vi får sterk kulde.

For priser ut til kunder, kan du se våre kraftavtaler her.

Årlige strømutgifter, historisk og forventet.

Det er benyttet en normalforbruk på 20 000 kWh som grunnlag for beregningene. Påslag og mva. er inklusive. Som vi ser forventer vi en noe høyere strømregning til kundene våre i år enn i fjor, men får vi inn mye nedbør fremover kan situasjonen fort endre seg.

Powered by Labrador CMS