Gudbrandsdal Energi

Gudbrandsdal Energi

Gudbrandsdal Energi er en landsdekkende kraftleverandør som historisk sett har vært blant de aller billigste på pris. Fra å være en liten strømleverandør i det norske strømmarkedet har selskapet i løpet av de siste 10 år hatt en betydelig økning i antall nye kunder. Selskapet er nå blant de 10 største strømselskapene i Norge med sine ca 100 000 strømkunder.

Annonsørinnhold:

En status for magasinfylling og hydrologisk balanse, med prisutsikter i det norske kraftmarkedet.

Publisert

Pr. oktober 2017 er det i forhold til normalen noe mindre vann i magasinene – men positiv hydrologisk balanse.

Magasinene i Skandinavia har noe mindre fyllingsgrad enn normalt for årstiden, men tar vi med snøen i fjellet og tilsig fra elver og terreng er kraftmarkedet i en overskuddsituasjon.

På grunn av høyere strømpriser tidligere i år forventes strømregningen å bli litt høyere i år sammenlignet med fjoråret.

Tall og prognoser pr. 13.10.2017.

Til tross for at mange av oss synes det har regnet jevnt og trutt har strømprodusentene mindre vann i magasinene enn normalt for årstiden. Men ikke mye mindre.

Meteorologene melder om mere regn i tiden fremover og kraftanalytikerne forventer at vannet i magasinene vil ha en normal fyllingsgrad om en ukes tid hvis værprognosene slår til.

I Norge kommer godt over 90 % av strømproduksjonen fra vannkraft så det er liten tvil om at nedbøren har mye å si for prisutviklingen på strøm.

Som kurvene i diagrammet viser har spotprisene i Oslo- og Østlandsområdet for første gang på en god stund lagt seg på et lavere nivå enn de var i fjor på samme tidspunkt.

Spotprisene representerer innkjøpsprisen til strømleverandørene og er oppgitt uten påslag og mva.

Spotprisen i uke 41 for Sør-Norge ligger lavere enn på samme tid i fjor.
Spotprisen i uke 41 for Sør-Norge ligger lavere enn på samme tid i fjor.

Bli oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev her

Spotprisene for kunder i Sør- og Midt-Norge har vært omtrent på samme nivå som prisene for Oslo og Østlandsområdet, mens strømprisen i Nord-Norge, Troms og Finnmark har over en lengre tidsperiode ligget på et lavere nivå. Men fra og med uke 39 ble det omvendt.

Mer om strømpriser engros finner du på Nordpool her.

Hvordan er situasjonen i øyeblikket?

Vi har i øyeblikket en styrket hydrologisk balanse for Skandinavia. Summen av magasinfyllingen, snøen i fjellet og tilsig fra elver og terreng er 3,6 TWh over normalen for årstiden. Overskuddet tilsvarer et årlig forbruk til 180 000 boliger med et årsforbruk på 20 000 kWh for å sette det i perspektiv, såpass mye at det har innvirkning på prisen. Det meldes om mer enn normalt med nedbør over Skandinavia neste 10 døgn.

Diagrammet under viser utviklingen i hydrologisk balanse i tiden fremover. Syntetic er den reelle balansen pr. dato, og den orange kurven er basert på værmeldingsprognosen EC12 ENS. Det er forventet at den hydrologiske balansen vil være positivt økende de neste dagene.

Magasinfyllingen alene er på 85,6 % for Skandinavia. Normalen for årstiden er 87,6 %.
Magasinfyllingen alene er på 85,6 % for Skandinavia. Normalen for årstiden er 87,6 %.

God kjernekraftproduksjon er viktig for prisnivået her hjemme i Norge. Man må ha i tankene at det hver dag settes en felles spotpris for Norge, Sverige, Danmark og Finland. Det betyr at all produksjon og forbruk i disse landene basert på tilbud og etterspørsel er bestemmende for spotprisene.

Kjernekraftproduksjonen i Skandinavia går i øyeblikket på 62 % av full produksjon. Forsmark 2 og Oscarshamn 3 er nedstengt for årlig vedlikehold. Forsmark 3 ligger ute på grunn av teknisk feil, men er forventet å komme på nett senere denne måneden. Det kan være greit å vite at Vattenfall vill stenge ned kjernekraftreaktorene Ringhals 1 i 2020 og Ringhals 2 i 2019.

Vi har fremdeles en god del termisk produksjon i Skandinavia. Kull, gass og oljefyrte produksjonsenheter. Marginalkostnaden for disse er på ca. 35,5 øre/kWh som er en del høyere enn spotprisene i øyeblikket.

Forbruket i Skandinavia 13.10.2017 er på 52 000 MW i høylasttimen. Det produsere ca. 33000 MW fra vannkraft, 8 500 MW fra termisk, 3 350 MW fra vind,7 000 MW fra kjernekraft og 7 00 MW uspesifisert. Grønn kurve er produksjon fra vind, brun kjernekraft, gul termisk og blå vann.

Hva er spotpris?

Vet du forresten hva spotpris egentlig er og hvordan den beregnes? Denne beregnes hver dag, 7 dager i uka, av den nordiske kraftbørsen (Nord Pool ASA) på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsanmeldinger for neste døgn.

Mer om hva spotpris faktisk er og hvordan beregningene gjøres kan du lese her.

Oppsummering

I øyeblikket har vi et gunstig strømprisnivå for årstiden. Vi har et visst overskudd i ressurssituasjonen, og mer nedbør er meldt. Det vil dempe strømprisene i tiden fremover. Situasjonen i strømmarkedet, sett fra kunden sin side, ser bra ut i øyeblikket.

For priser ut til kunder, kan du se våre strømavtaler her.

Hvor høy blir strømregningen i 2017

Årlige strømutgifter historisk og forventet. Det er benyttet et normalforbruk på 20 000 kWh som grunnlag for beregningene. Påslag og mva er inklusive. Som vi ser ligger det an til noe høyere strømpriser i år sammenlignet med fjoråret. Ca kr. 7 500 i årlige strømutgifter for 2017 hvis en forbruker 20 000 kWh. Tallene er reelle frem til dags dato, resten av året er prognose.

Skrevet av Jan Jansrud, daglig leder i Gudbrandsdal Energi AS.

Powered by Labrador CMS