Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

  • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
  • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Fått med deg den oppgraderte NEK 420-standarden?

Publisert

Den nye revisjonen av NEK 420, for elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, inneholder oppgradering, mer spisset informasjon, og den kommer i en tospråklig utgave.

- Det er en revisjon av NEK 420 fra 2010, denne gangen kommer det ut en bokserie på fire bøker, og denne første heter bok A, forklarer Arild Røed, fagsjef i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK).

Tospråklig utgave

Han jobber med eksplosjonssikkerhet, og standardisering innenfor offshore og maritimt. NEK 420-revisjonen består av mye mer omfattende materiale, og det som er spesielt med denne versjonen er at den kommer i en tospråklig utgave.

- Man kan lese standarden både på norsk og på engelsk, side om side. Vi har tatt hensyn til at det er en internasjonal bransje, og det har vært et krav fra markedet.

Det er også mer spisset informasjon i den norske versjonen, enn hvis man kjøper de internasjonale standardene.

EX-konferansen 2016

I november i år arrangeres EX-konferansen, som tar for seg blant annet den nye oppgraderingen av NEK 420-standarden. Se exkonferansen.no.

Anbefaler abonnement

Standard Online er salgsselskapet til Standard Norge og Norsk Elektroteknisk Komite.

- På standard.no tilgjengeliggjør vi standarder, normer, kurs - både åpne og bedriftsinterne, forklarer Bente Rusten, salgssjef Standard Online.

Hun anbefaler et abonnement som sikrer oppdaterte standarder til enhver tid.

- Man kan også kjøpe standarder enkeltvis, eller bestille papirversjonen per post, eller man kan skrive de ut selv. Men med et abonnement sikrer man at man alltid har de siste oppdaterte standardene tilgjengelig for alle i bedriften, avslutter salgssjefen.

Powered by Labrador CMS