Grove Knutsen

Noe om firmaet.

Annonsørinnhold:

Erstatter «skal bare» med kompetanse og stigekontroll

Publisert

Av alle ulykker i bygg og anleggsbransjen er det fallulykker som troner på toppen av statistikken og forårsaker flest alvorlige skader og dødsfall. En rapport fra Arbeidstilsynet viser at de fleste ulykkene kunne vært unngått, men hvordan?

Arbeidstilsynet gjennomførte i juni 336 tilsyn i bygge- og anleggsbransjen for å forebygge fallulykker. De så seg nødt til å stanse arbeidet på hele to av fem byggeplasser grunnet umiddelbar fare for liv og helse. Typiske funn under aksjonen var ustødige stiger nære ved å velte eller skli.

Grove Knutsen er ledende norsk leverandør av bygg- og industrivareprodukter, og leverer stiger, stillaser, lifter og annet materiell til aktører i bransjen. Markedssjef i Grove Knutsen, Mikkel Gedde, mener kompetanseheving, holdningsendringer og solide kontrollrutiner kan bidra til drastisk reduksjon i lignende funn ved fremtidige aksjoner.

– Vi i Grove Knutsen har solgt stiger og stillaser over 50 år, og har derfor tilegnet oss mye kunnskap om utstyr for arbeid i høyden. Vi ser stadig eksempler på bruk og praksis som drastisk øker risikoen for ulykker på arbeidsplassen. Typiske eksempler på dette er feil utstyr til arbeidsoppgaven, feil bruk av utstyret, mangel på vedlikehold og kontroll av utstyret, eller at man rett og slett gjør tilpasninger på utstyret uten å tenke på konsekvensene av dette. Det er derfor kritisk med god opplæring, samt rutinemessig kontroll for å etablere - og beholde en trygg arbeidsplass.

Markedssjef i Grove Knutsen, Mikkel Gedde
Markedssjef i Grove Knutsen, Mikkel Gedde

Satser på kvalitet i sortimentet

Grove Knutsen har etablert og utviklet merkevaren Zarges i Norge. Zarges er Europas ledende stige- og stillasprodusent, og har i dag tilegnet seg en høy markedsandel i Norge.

-Sikkerhet og kvalitet er den røde tråden i produktene vi assosierer oss med i Grove Knutsen. Derfor har vi som leverandør jobbet systematisk med å tilegne oss et sortiment av utstyr av absolutt høyeste kvalitet.


FAKTABOKS: Kontroll av stiger

Arbeidsgiver er ansvarlig for sikkerheten på byggeplassen og skal påse at arbeidstaker benytter riktig og godkjent arbeidsutstyr i henhold til gjeldende standarder og forskrifter. Videre er det krav om tilstrekkelig informasjon og opplæring i bruk av utstyret, og før bruk skal det alltid foretas en risikovurdering av arbeidet som skal utføres. Det skal også foretas en visuell inspeksjon av utstyret som skal benyttes.

I henhold til gjeldene forskrifter om helse, miljø og sikkerhet, bruk av arbeidsutstyr, samt anbefaling fra leverandør skal arbeidsutstyr som stiger og bukker kontrolleres regelmessig av sakkyndige personer. Arbeidsgiver ansvaret for retningslinjer og rutiner for bruk og kontroll av arbeidsutstyret.

Den årlige kontrollen av utstyret skal avdekke skader og mangler som kan føre til svekkelser i stabilitet og styrke. Slikt materiell kan være farlig å bruke, med alvorlige ulykker som konsekvens. Hver stige skal nummereres, gjennomgås punktvis, og merkes med et tydelig stigekontroll-merke for gjeldende år. Det er arbeidsgivers ansvar at skadet materiell ikke blir brukt av ansatte. Skadet materiell skal kasseres.

Her er de viktigste delene på en stige du skal se etter på en stigekontroll:

 • Merking: Sjekk merking (godkjenningsmerke, produsentenes merke, merking for bruk, produksjonsdato, illustrasjoner, etc) Stiger skal være merket med gjeldende EN131-standard
 • Vange- og trinn forbindelse: Sjekk at koblingspunktet mellom trinn og vanger er intakt
 • Vanger: Sjekk særlig nederst på stigen hvor det er oftest skader på vangene. Hvis de er skadet må stigen kastes
 • Stigesko: Sjekk tilstanden på stige skoene, da disse må være intakte ellers kan stigen skli
 • Låsemekanismer: Sjekk at alle anordninger som låser stigen fast i en posisjon er intakt, f. eks på en skyvestige
 • Plattform: På trappestiger, sjekk at plattformen (det øverste «trinnet» som låser stigen) er intakt
 • Avstiverstag: På trappestiger, sjekk at staget stiver av stigen – da blir den mer stabil
 • Verktøybrett: På trappestiger, sjekk forbindelsen mellom vangene og verktøybrettet
 • Sikkerhetstilbehør: Sjekk med din stigeleverandør om hva som finnes for å sikre stigen

 • ZAP Safemaster
  ZAP Safemaster

  Bli oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev her

  Forenkler forskriftsjaget for kundene

  I følge produsentforskriften og forskrift om utførelse av arbeid har arbeidsgiver ansvar for å påse at arbeid i høyden utføres etter gjeldende sikkerhetsstandarder. Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte har utstyrsspesifikk opplæring, og skal systematisk kontrollere, vedlikeholde og merke utstyret som brukes. Mikkel forteller at Grove Knutsen hjelper sine kunder ved å effektivisere denne prosessen.

  -Vi ønsker å bidra til at kontrollrutiner for stiger skal bli noe våre kunder kan gjennomføre med letthet, uten at det berøver bedriften for verdifull tid i tidspressede prosjekter. Derfor har vi utviklet et enkelt opplegg for dette med kurs og skjema for regelmessig kontroll av stiger. Dette er et viktig bidrag til å skape lavere terskel for å utføre kontroll av stiger, noe som på sikt vil øke sikkerheten på arbeidsplassen og slik redusere antall stigerelaterte ulykker.

  Når «skal bare» blir farlig

  Ifølge rapporten fra Arbeidstilsynet utgjør fallulykker totalt 46 prosent av ulykkene i bygg- og anleggsbransjen, og fall fra stige utgjør hele 8 prosent av disse. Videre avdekker rapporten at utløsende årsak i 8 av 14 stigerelaterte ulykker er at stigen sklir.

  -Hvorfor tror du noe så enkelt som sklifare ved stigebruk kan utløse en så høy prosentandel av ulykkene?

  -Det er flere faktorer som kan forvandle arbeid i høyden til en farlig affære. Om en stige sklir og mister tyngdepunktet forårsakes dette som oftest av glatt underlag, feil vinkel på stigen eller dårlig tilstand på stigeskoene. Andre typiske årsaker til fall fra stige er at man strekker seg for mye til en side slik at tyngdepunktet endres for mye, enten ved at personen mister balansen eller at stigen faller til siden. I tillegg har man det jeg vil omtale som risikofylte holdninger, disse vil også ha en innvirkning som kan øke antallet ulykker. Jeg tenker da spesielt på holdninger av typen «skal bare».

  -Hva vil du si er en typisk «skal bare»-holdning?

  -En «skal bare»-holdning kan nok mange kjenne seg igjen i både privat og på arbeid. Den oppstår når man «bare skal klatre opp og hente noe» eller «bare skal feste noe i taket». Kort fortalt; mye kan skje når man bare skal noe. Den tankeprosessen danner i seg selv grunnlaget for dårlig dømmekraft fordi man ser for seg at man «bare skal gjøre noe kjapt», og dermed plasserer sikkerheten i baksetet. Dette er noe vi ofte ser i arbeidssammenheng. Slike holdninger kan forebygges med kompetanse og rutiner, det hjelper tross alt ikke å jobbe med det sikreste utstyret om det brukes på feil måte.

  Hever kompetansen i møte med kunden

  Rapporten avdekker at kompetansemangel er en sentral faktor ved 32 prosent av fallulykkene på arbeidsplassen, samt at den manglende kompetansen ofte er knyttet til bruk av maskiner og utstyr som stige og stillas.

  -Hvordan mener du kompetansen kan heves til et nivå hvor ulykkesraten reduseres?

  -Når du står hos en forhandler med flere ulike typer stiger foran deg og skal velge den riktige til nettopp ditt prosjekt, kan det være en utfordring å lande på riktig beslutning. Denne valgprosessen ønsker vi i Grove Knutsen å forenkle mest mulig. Derfor setter vi av mye ressurser hvert år til å lære opp våre forhandlere, slik at de igjen er rustet med kunnskapen som trengs for å videreformidle informasjonen til kundene. Fra vår side er dette et grep for å heve kompetansen i møtet mellom kunde og forhandler, og vi håper det kan bidra til en sikrere håndtering av utstyret på arbeidsplassen.

  Innfører «nøkkelhullmerking» av de sikreste stigene

  Som et øvrig grep for å forhindre fallulykker har Grove Knutsen gått inn for å lage en synlig merking for å synliggjøre de mest sikre produktene for arbeid i høyden. Merkingen heter «Ekstra Sikker» og er utarbeidet i samråd med ledende aktører i bygge bransjen og profesjonelle brukere. Mikkel forteller at merkingen stiller strengere krav til produktene når det kommer til stabilitet, ergonomi, rekkverk og plattformstørrelse.

  -Ja, vi har tatt initiativ til å etablere en merking av stiger som er ekstra sikre og som vi anbefaler for bruk ved arbeid i høyden. Produktene blir fysisk merket med «Ekstra Sikker», og målet med konseptet er å gjøre det lettere for kunder å velge riktige produkter - omtrent som nøkkelhullsmerket for matvarer i dagligvarebutikken. Bakgrunnen er løpende dialog med brukere og HMS ledere og deres behov om å synliggjøre det beste valget med en visuell standard.

  Han forteller at Grove Knutsen nå arbeider med en utvidelse av denne merkingen i Norge, på et bredere og mer omfattende område. – Den nye merkingen vil bli mer troverdig og få mye større bredde og støtte, så dette er et stort og viktig HMS-tiltak for å forebygge fallulykker. Opplegget blir presentert av Entreprenørforeningens (EBA) på HMS konferansen 7 - 8 november.

  Grove Knutsen kan utføre kontroll på alle Zarges stiger og bukker, eller lære opp andre til å kunne utføre denne kontrollen. Vi besøker gjerne din arbeidsplass for å undersøke om dine stiger holder godkjent standard. Dersom du foretrekker at stigekontrollen foretas hos forhandler i ditt nærområde, stiller vi med sakkyndig også der. Vi har et eget stigekontrollskjema til den årlige kontrollen.

  • For mer informasjon om stigekontroll eller stigerelaterte spørsmål, ta kontakt med Grove Knutsen på telefon 22 81 26 00 eller send en e-post til [email protected].
  • Følg oss på Facebook

   ZAP Plattformstige
   ZAP Plattformstige