Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

  • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
  • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Industrien har en utfordring

Publisert

Materialtretthet i Arktis.

Petroleumsaktiviteten i nordområdene flytter seg nordover, med de store klimatiske, menneskelige og miljømessige utfordringene det innebærer. Behovet for standarder som passer forholdene, er stort.

Norge er og bør være ledende i arbeidet, kom det fram på Standard Norges seminar.

Må tåle svært lave temperaturer

Mons Hauge i Statoil sitter som leder av ISO sin arbeidsgruppe «Arctic Materials» og kunne gi konkrete eksempler på hva slags materialtekniske utfordringer vi står overfor når det er ned til minus 60 grader og isen kan være full av høykonsentrert saltvann.

Materialene som skal brukes i Arktis, må tåle svært lave temperaturer. Stål blir sprøtt, plast blir hardt og sprøtt, og frysing og tining gjentatte ganger kan skape sprekkdannelser.

Med tanke på avstandene fra plattformene og inn til fastlandet, må det være svært høye krav til pålitelighet, lang levetid og minimalt med vedlikehold, fortalte Hauge som la til at her har stålindustrien en skikkelig utfordring.

ONS 2014

Du treffer Standard Online på ONS på utstillerstand M 1214.

Powered by Labrador CMS