Standard Online

Standard Online er totalleverandør av standarder til hele det norske samfunn, til bedrifter og organisasjoner, offentlig forvaltning, skoler, universiteter og enkeltpersoner. Vi skal tilfredsstille kundenes behov for standarder og tilleggsprodukter som gjør det lettere å ta standardene i bruk. Vi skal derfor ha det beste markeds- og brukertilpassede vare- og tjenestetilbudet innenfor standardisering.

Annonsørinnhold:

Industrien har en utfordring

Publisert

Materialtretthet i Arktis.

Petroleumsaktiviteten i nordområdene flytter seg nordover, med de store klimatiske, menneskelige og miljømessige utfordringene det innebærer. Behovet for standarder som passer forholdene, er stort.

Norge er og bør være ledende i arbeidet, kom det fram på Standard Norges seminar.

Må tåle svært lave temperaturer

Mons Hauge i Statoil sitter som leder av ISO sin arbeidsgruppe «Arctic Materials» og kunne gi konkrete eksempler på hva slags materialtekniske utfordringer vi står overfor når det er ned til minus 60 grader og isen kan være full av høykonsentrert saltvann.

Materialene som skal brukes i Arktis, må tåle svært lave temperaturer. Stål blir sprøtt, plast blir hardt og sprøtt, og frysing og tining gjentatte ganger kan skape sprekkdannelser.

Med tanke på avstandene fra plattformene og inn til fastlandet, må det være svært høye krav til pålitelighet, lang levetid og minimalt med vedlikehold, fortalte Hauge som la til at her har stålindustrien en skikkelig utfordring.

ONS 2014

Du treffer Standard Online på ONS på utstillerstand M 1214.