Mintra Group

Mintra Group

Empty article - Subtitle

Annonsørinnhold:

Lufttransport av farlig gods

Publisert

Ta kurset på Trainingportal.

Mintra Trainingportal har lansert et e-læringskurs som omhandler lufttransport av farlig gods.

Kurset gjør deltakeren i stand til å utføre sine oppgaver vedrørende farlig gods, sikre at personellet blir oppmerksomme på de faremomenter som kan oppstå vedrørende farlig gods samt hvordan slikt gods identifiseres, behandles og lastes, forteller Trude Bergum Stanger i Mintra Trainingportal.

Kurset er i overensstemmelse med krav i BSL / JAR-OPS 3.1220 og IATA Dangerous Goods Regulation, tabell 1.5 A, kategori 8, 9 og 11 (Passenger Handling Staff).

Du finner dette og mange andre relevante kurs på Trainingportal.

ONS

Du treffer Mintra Trainingportal på utstillerstand D418 på ONS2014.

Powered by Labrador CMS