Standard Online

Standard Online er totalleverandør av standarder til hele det norske samfunn, til bedrifter og organisasjoner, offentlig forvaltning, skoler, universiteter og enkeltpersoner. Vi skal tilfredsstille kundenes behov for standarder og tilleggsprodukter som gjør det lettere å ta standardene i bruk. Vi skal derfor ha det beste markeds- og brukertilpassede vare- og tjenestetilbudet innenfor standardisering.

Annonsørinnhold:

Norge er og bør være ledende

Publisert

UD støtter standardisering.

Petroleumsaktiviteten i nordområdene flytter seg nordover, med de store klimatiske, menneskelige og miljømessige utfordringene det innebærer. Behovet for standarder som passer forholdene, er stort.

Norge er og bør være ledende i arbeidet, kom det fram på Standard Norges seminar.

Viktig interesseområde

Det er åpenbart ikke bare petroleumsforekomstene som gjør Arktis til et viktig interesseområde for Norge. Avdelingsdirektør for Nordområdeseksjonen i Utenriksdepartementet, Anne Kari Hansen Ovind, fortalte at det også er på grunn av følgende forhold:

 • Store ressurser (fiskeri, petroleum, mineraler)
 • Store endringer (klima, nye sjøruter)
 • Stor aktivitet – 90 % av all maritim trafikk i Arktis
 • Store havområder – 80 % av norske maritime områder
 • 10 prosent av befolkningen bor her
 • Nord-Norge har raskere økonomisk vekst enn resten av landet
 • Forholdet til naboland (Russland, Norden)
 • Økende internasjonal interesse – de arktiske landene, EU og asiatiske land
 • Ovind påpekte at Norges arbeid og aktivitet i dette området skal trygge fred, stabilitet og forutsigbarhet, sikre en helhetlig økosystembasert forvaltning og bærekraftig ressursutnyttelse, styrke det internasjonale samarbeidet og den internasjonale rettsorden og styrke grunnlaget for sysselsetting, verdiskaping og velferd i hele landet.

  Derfor støtter også Utenriksdepartementet økonomisk den standardutviklingen som Standard Norge har ansvaret for, et arbeid som blant annet innebærer et harmoniseringsprosjekt mellom norske og russiske standarder for HMS.

  ONS 2014

  Du treffer Standard Online på ONS på utstillerstand M 1214.