Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

 • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
 • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Norge er og bør være ledende

Publisert

UD støtter standardisering.

Petroleumsaktiviteten i nordområdene flytter seg nordover, med de store klimatiske, menneskelige og miljømessige utfordringene det innebærer. Behovet for standarder som passer forholdene, er stort.

Norge er og bør være ledende i arbeidet, kom det fram på Standard Norges seminar.

Viktig interesseområde

Det er åpenbart ikke bare petroleumsforekomstene som gjør Arktis til et viktig interesseområde for Norge. Avdelingsdirektør for Nordområdeseksjonen i Utenriksdepartementet, Anne Kari Hansen Ovind, fortalte at det også er på grunn av følgende forhold:

 • Store ressurser (fiskeri, petroleum, mineraler)
 • Store endringer (klima, nye sjøruter)
 • Stor aktivitet – 90 % av all maritim trafikk i Arktis
 • Store havområder – 80 % av norske maritime områder
 • 10 prosent av befolkningen bor her
 • Nord-Norge har raskere økonomisk vekst enn resten av landet
 • Forholdet til naboland (Russland, Norden)
 • Økende internasjonal interesse – de arktiske landene, EU og asiatiske land
 • Ovind påpekte at Norges arbeid og aktivitet i dette området skal trygge fred, stabilitet og forutsigbarhet, sikre en helhetlig økosystembasert forvaltning og bærekraftig ressursutnyttelse, styrke det internasjonale samarbeidet og den internasjonale rettsorden og styrke grunnlaget for sysselsetting, verdiskaping og velferd i hele landet.

  Derfor støtter også Utenriksdepartementet økonomisk den standardutviklingen som Standard Norge har ansvaret for, et arbeid som blant annet innebærer et harmoniseringsprosjekt mellom norske og russiske standarder for HMS.

  ONS 2014

  Du treffer Standard Online på ONS på utstillerstand M 1214.

Powered by Labrador CMS