Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

  • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
  • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Russerne kopierer

Publisert

Utrolig ydmykt sagt.

Petroleumsaktiviteten i nordområdene flytter seg nordover, med de store klimatiske, menneskelige og miljømessige utfordringene det innebærer. Behovet for standarder som passer forholdene, er stort.

Norge er og bør være ledende i arbeidet, kom det fram på Standard Norges seminar.

Russerne kopierer

Etter at Jens Stoltenberg signerte avtalen med Russland i 2011 om ny grenselinje til havs, ønsket Gazprom raskt å starte en ny «international arctic operations subcommittee» i ISO, fortalte Roar Heum i Standard Norge.

Russerne er villige til å legge alle sine offshore-standarder på hylla mot å få tilgang til standardene utviklet i ISOs petroleumskomité ISO TC67 og våre NORSOK-standarder. Det er utrolig ydmykt sagt av Vlada Rusakova, som er strategidirektør i Gazprom.

For russerne er det viktig å få tilgang til disse standardene, fordi det er veldig gode standarder som igjen betyr at russerne kan bygge ut feltene sine raskere. Standardene bidrar også til stordriftsfordeler med tanke på baser og sikkerhetsarbeid, sa Heum.

ONS 2014

Du treffer Standard Online på ONS på utstillerstand M 1214.

Powered by Labrador CMS