Standard Online

Standard Online er totalleverandør av standarder til hele det norske samfunn, til bedrifter og organisasjoner, offentlig forvaltning, skoler, universiteter og enkeltpersoner. Vi skal tilfredsstille kundenes behov for standarder og tilleggsprodukter som gjør det lettere å ta standardene i bruk. Vi skal derfor ha det beste markeds- og brukertilpassede vare- og tjenestetilbudet innenfor standardisering.

Annonsørinnhold:

Russerne kopierer

Publisert

Utrolig ydmykt sagt.

Petroleumsaktiviteten i nordområdene flytter seg nordover, med de store klimatiske, menneskelige og miljømessige utfordringene det innebærer. Behovet for standarder som passer forholdene, er stort.

Norge er og bør være ledende i arbeidet, kom det fram på Standard Norges seminar.

Russerne kopierer

Etter at Jens Stoltenberg signerte avtalen med Russland i 2011 om ny grenselinje til havs, ønsket Gazprom raskt å starte en ny «international arctic operations subcommittee» i ISO, fortalte Roar Heum i Standard Norge.

Russerne er villige til å legge alle sine offshore-standarder på hylla mot å få tilgang til standardene utviklet i ISOs petroleumskomité ISO TC67 og våre NORSOK-standarder. Det er utrolig ydmykt sagt av Vlada Rusakova, som er strategidirektør i Gazprom.

For russerne er det viktig å få tilgang til disse standardene, fordi det er veldig gode standarder som igjen betyr at russerne kan bygge ut feltene sine raskere. Standardene bidrar også til stordriftsfordeler med tanke på baser og sikkerhetsarbeid, sa Heum.

ONS 2014

Du treffer Standard Online på ONS på utstillerstand M 1214.