Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

 • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
 • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Standarder er svært viktig

Publisert

Også fra akademisk perspektiv.

Petroleumsaktiviteten i nordområdene flytter seg nordover, med de store klimatiske, menneskelige og miljømessige utfordringene det innebærer. Behovet for standarder som passer forholdene, er stort.

Norge er og bør være ledende i arbeidet, kom det fram på Standard Norges seminar.

Fra et akademisk perspektiv er standarder svært viktig, påpekte Ove Tobias Gudmestad, professor ved Universitetet i Stavanger, der de utdanner svært mange ingeniører til olje- og gassnæringen.

Pensum

Han trakk fram følgende forhold:

 • Bruk av standarder fører til at oppgaver løses på en måte som sikrer verdier
 • Gjennom standardene overføres kunnskaper og aksepterte arbeidsmetoder til neste generasjon
 • Når studenter har en faglig basis-kunnskap, kan de sette seg inn i standarder og benytte disse
 • Mange standarder kan tjene som gode lærebøker
 • Gudmestad mener at utdanningsinstitusjonene må ta samfunnsansvar og delta i standardiseringsarbeid. Det er viktig for utdanningsinstitusjonene at industrien har felles grunnlag. Standarder sikrer at bygninger har den ønskede sikkerhet og  gir klare regler for dem som prosjekterer, i følge Gudmestad.

  Jeg ser på det å bidra inn i standardiseringen som et kall. Som akademiker kan man da bidra positivt til samfunnsutviklingen og får kontinuerlig læring gjennom komitearbeid, sa Ove Gudmestad.

  ONS 2014

  Du treffer Standard Online på ONS på utstillerstand M 1214.

Powered by Labrador CMS