Infotjenester

Infotjenester

Empty article - Subtitle

Annponsørinnhold:

Ferie på enkeltdager

Disse feriereglene er det få som kan

Publisert

Norske ledere kjenner ikke til regelverket ferie. Her er reglene færrest kan. 

Infotjenester har de siste ukene kartlagt kunnskapene om ferieloven. 600 norske toppledere har blitt testet av Norstat, mens nesten 11.000 personer til nå har testet seg selv i de samme påstandene i vår quiz, som du finner nederst i denne artikkelen. (Test deg selv før du leser videre!)

Mens lederne i Norstat-undersøkelsen i gjennomsnitt svarte feil på 49 % av oppgavene, var den gjennomsnittlige feilprosenten blant leserne av Infotjenesters nyhetsbrev 31 %.

Den påstanden flest Infotjenester-lesere svarte feil på, var hvorvidt arbeidstakere kan kreve å ta ut deler av ferien som enkeltdager. 55 prosent av leserne har svart at arbeidstakere har krav på dette. Det har de ikke, sier Infotjenesters jurist og ekspert på ferieloven, Camilla Schie-Veslum.

- Arbeidstakere har ikke krav på å få ta ut ferie som enkeltdager. Arbeidsgiver bestemmer tidspunktet på ferie, og kan derfor også bestemme at ferien skal avvikles i hele uker, sier Schie-Veslum.

Hun understreker at det ikke er noe i veien for at arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler uttak av ferie på enkeltdager, så lenge begge parter er enige.

Her kan du laste ned Infotjenesters populære ferieplan for 2017

Arbeidstaker har nemlig den motsatte retten; de kan nekte å ta ut ferie som enkeltdager.

- Alle ansatte kan kreve å få minst tre sammenhengende ferieuker i hovedferieperioden mellom 1. juni og 30. september. For arbeidstakere som har fem uker ferie, gir de fleste tariffavtalene rett til å til å kreve hver av de to siste ferieukene som én pluss én sammenhengende ferieuke. Det betyr imidlertid ikke at de to ukene kan kreves i sammenheng, sier Schie-Veslum.

Arbeidstakere som bare har den lovfestede ferien på 4 uker og 1 dag kan kreve hele restferien på 1 uke og 1 dag i sammenheng.

Dette leder over til påstanden nest flest svarte feil på. 54 % av dem som har testet sine kunnskaper om ferieloven har svaret feil på påstanden om at arbeidsgiver kan pålegge arbeidstakere under 60 år å ta all ferien om sommeren.

- Det er ingenting i veien for at arbeidsgiver legger all ferien om sommeren, så lenge arbeidstakerens rett til å få ferie i sammenheng innfris. Grunnen til at vi har tatt med forbeholdet om at dette gjelder arbeidstakere under 60 år, er at arbeidstakere over 60 år selv bestemmer når de skal ta den ekstra ferieuken de har krav på fra det året de fyller 60, sier Infotjenesters jurist.

Men også for denne gruppen kan arbeidsgiver legge all ferie unntatt seniorferien til sommeren.

Med Faghjelp Personal fra Infotjenester har du oppdaterte forklaringer til regelverket for ferie tilgjengelig til enhver tid. Med fagsupport har du også fri tilgang til våre juridiske rådgivere. Prøv gratis i 3 dager!

Les mer: 

Powered by Labrador CMS