GK

GK

Empty article - Subtitle

Annonsørinnhold:

- Det er utfordrende å jobbe på rød side av en flyplass i drift

Publisert

I 2014 satte Norges største flyplass, Gardermoen, i gang med en omfattende og krevende utbygging for å øke kapasiteten fra 23 til 28 millioner reisende i 2017. Opprinnelig areal på flyplassen var 145 000 kvm som skulle ytterlige økes med 117 000 kvm, nesten en dobling av arealet. Utbyggingen har vært en suksess og 27. april ble den nye flyplassen offisielt åpnet for publikum.

I prosjektet fikk GK Inneklima ansvar for levering av luftbehandlingsanlegg og enerWE tok en prat med prosjektleder Henning Johansen for å høre hva det egentlig innebar.

- I grove trekk har vi levert 1,1 millioner kubikkmeter med luft fordelt på 48 balanserte ventilasjonssystemer. Dette innebærer også spesialventilasjon med flyklimatiseringsaggregater som ventilerer flyene når de står ved gate, krigsventilasjonsanlegg og annen spesialventilasjon i forbindelse med de kommersielle arealene som har kommet.

Prosjektleder Henning Johansen i GK Inneklima
Prosjektleder Henning Johansen i GK Inneklima

Bli oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev her

Som om de skulle ut å fly hver dag

GK har lang fartstid med store prosjekter, men hva var mest utfordrende ved dette? 

- Bortsett fra størrelsen, så tror jeg at det er flyplass i drift som skal bygges ut så pass massivt, som har vært den største utfordringen. Spesielt med tanke på logistikk og det at vi skal prøve å ikke jobbe til hinder for flyplassdriften.

Deler av prosjektet har vært på rød side, altså innenfor sikkerhetskontrollen. Dette medførte at alle som jobbet på prosjektet måtte gjennom en tilsvarende kontroll som om de skulle ut å fly. Og all varetransport har blitt sjekket på en helt annen måte enn det de er vant med.

- Prosjektet har vært veldig ålreit å være med på

Og nå har dere holdt på med dette prosjektet siden 2012, dvs. byggingen startet i 2014. Når du ser tilbake, har det gått stort sett greit?

- Det har det, spesielt i forhold til størrelse og risiko. Det er klart at det i et så stort prosjekt er mye som kan gå galt. Jeg synes det har gått veldig greit og vi har fått bra tilbakemeldinger fra byggherre på det. Jeg tror vi har truffet veldig godt i forhold til byggeplassadministrasjonen vår, prosjektorganiseringen vår og at vi har hatt en god tone og samarbeidet med byggherre og deres byggeplassledelse. Dette har gjort til at prosjektet har vært veldig ålreit å være med på.

Hva føler du er den viktigste læringen i dette prosjektet, som du tar med deg til nye fremtidige prosjekter? 

- Det er klart; alle prosjekter er forskjellige. Store prosjekter er litt spesielle for det følger med veldig mye formalisme og slike ting som vi kanskje kan tune in litt av i våre egne systemer. Jeg tror at det som er viktig å ta med seg til en annet stort prosjekt er; det med å treffe på en god prosjektorganisasjon og sette opp det riktig. Det er nok noe av det vi har lært av her oppe. Vi har gjort en god jobb og hatt en god organisasjon, men jeg tror også at det er viktig å ta med seg videre inn i større prosjekter og fin justere det.

Så nå er dere godt rustet?

- Ja, vi er veldig godt rustet og klare for nye oppgaver.

Powered by Labrador CMS