Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

  • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
  • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Slik bidrar standarder til økt sikkerhet

Publisert

Løser felles krav.

Oljebransjen er opptatt av å hindre ulykker. Da er det viktig å utvikle gode standarder og følge dem, mener Tom Eddy Johansen, sjefingeniør i FMC Technologies.

FMC Technologies, med hovedkontor i Houston i USA, er verdens største leverandør av undervannsteknologi til oljebransjen. Ved avdelingen i Kongsberg jobber Johansen med prosjektgjennom-føring i mange land. Han mener de norske standardene i NORSOK U-serien har vært svært viktige for utviklingen i norsk leverandørindustri. De får også stor betydning når oljebransjen står overfor nye utfordringer i arktiske strøk.

Johansen sitter i sektorstyret for Petroleumsstandardisering i Standard Norge. Her ser han nye utfordringer.

Mange arktiske standarder er under etablering, men vi må få enda flere. Lave temperaturer i Arktis påvirker materialene og dermed sikkerheten. Undervannstrukturen kan påvirkes av omgivelsene. Utstyret må ikke lekke når vi skal bore i permafrost på havbunnen. Økt bruk av gode standarder er avgjørende for å sikre robust design. Samtidig må det stilles strenge, standardiserte krav til tjenester, personell og beredskap. Utfordringene er krevende på grunn av store avstander, dårlig infrastruktur og ekstrem tempera-tur, mener Johansen.

Han jobber også med oljeutvinning på dypt vann i Afrika, og påpeker at det å følge standardene er viktig under alle typer geografiske forhold.

Løser felles krav

Johansen har god erfaring med at norske og internasjonale standarder er nødvendige for å lykkes. For FMC Technologies er det viktig å delta i utviklingen av gode og framtidsrettede standarder sammen med andre aktører i bransjen. Målet er å påvirke i ønsket retning.

Høy kvalitet på standarder er nødvendig for å hindre uhell og ulykker i oljeindustrien.

Gjennom standardiseringsarbeidet utvikler leverandører og kunder et nødvendig bransjefellesskap. Vi får et felles ”språk” og kan løse felles krav. Prosjektgjennomføringen blir lettere og kundene blir mer fornøyde. Vi vet hvilke standarder som gjelder når vi skal utvikle nye produkter, og konkurrentene har de samme kravene. Vi må alle skjerpe oss, mener Johansen.

Han legger til at det på kort sikt kan oppleves dyrt å utvikle standarder, men i lengden blir det mindre behov for skreddersøm når vi benytter felles standarder. Uten standarder kan det oppstå flere skader og uhell. Konsekvensene kan bli store og kostnads- krevende. Derfor er det helt nødvendig å sette strenge krav til hvordan utstyret skal belastes.

Norge gikk foran

Da Norge gikk inn i oljealderen, var det nye spesifikasjoner for hver leveranse. Bransjen var fragmentert. Nå er prosjektene flere og produksjonsvolumet høyere. Flere standarder og bedre kvalitet har derfor blitt nødvendig. Suksessoppskrifter må kunne gjentas. Internasjonalt har norsk oljeindustri blitt kjent for å ligge langt framme ved utprøving av ny teknologi og tidlige krav om harmonisering. Landets leverandørindustri er ansett for å være kompetent til å kunne operere under vanskelige geografiske forhold og tilpasse seg strenge krav.

Tidlig på 90-tallet gjorde oljeselskapene og leverandørene en felles innsats i standardiseringsarbeidet. Norske NORSOK-standarder har forflyttet seg inn i de internasjonale ISO-standardene. Bruk av samme standarder gjør det enklere for oljeselskapene å bytte leverandører og produkter ved at løsninger og tjenester blir mer standardiserte.

Powered by Labrador CMS