Mintra Group

Mintra Group

Empty article - Subtitle

Annonsørinnhold:

Nye FSE-kurs

Publisert

Lar deg hoppe over det du kan.

Mintra Trainingportal har lansert nye FSE-kurs:

 • Kursene leveres med fast track der den ansatte får innhold tilpasset kunnskapsnivået som blir avdekket i en pre-test.
 • Kursene kan gjennomføres på PC og nettbrett.
 • Kurset har gjennomgående fokus på holdninger knyttet til sikkerhet.
 • Varigheten på fullt kurs er redusert.
 • Her er det store muligheter for kostnadsreduksjon uten at det går på bekostning av kompetansen.

  Tilfredsstiller krav

  Kursene tilfredsstiller kravet satt i § 7 i ”Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg – FSE”, at relevant personell skal gis årlig opplæring og instruksjon innen FSE.

  • FSE-kurs lavspenning (alternativt FSE-kurs fast track)
  • FSE-kurs høyspenning (alternativt FSE-kurs fast track)
  • FSE-kurs lav-/høyspenning (alternativt FSE-kurs fast track)
  • Disse kursene er for offshore-ansatte, tilsvarende kurs lanseres for skip, kraft og industri.

   Med de oppdaterte FSE-kursene effektiviserer Mintra Trainingportal opplæringen, samtidig som kunnskapsnivået sikres.

   Fast track

   Et fast track læringsløp starter med en pre-test, og den ansatte får deretter et kurs som er tilpasset kunnskapsnivået som er blitt avdekket i pre-testen. Spørsmålene i pre-testen er knyttet til de ulike temaene og kurset vil kun inneholde temaer der den ansatte ikke har klart å svare riktig på tilstrekkelig antall spørsmål. I tillegg vil den ansatte uansett måtte ta innhold knyttet til holdninger rundt sikkerhet.

   Med fast track kan selskapene spare tid og kostnader på opplæring og få mer motiverte ansatte som ikke må kurses i ting de kan fra før.

   Kursene tilgjengelig på nettbrett

   De oppdaterte kursene har fått et moderne og intuitivt design og kan gjennomføres både på PC og nettbrett. Dette bidrar til en mer fleksibel kursgjennomføring!

   Varighet på fullt kurs er redusert

   Mintra Trainingportal tror på kontinuerlig forbedring! I arbeidet med oppdatering av FSE-kursene har leverandøren jobbet målbevisst med å gjøre dem korte, konsise, og motiverende. De har jobbet med å forenkle og effektivisere språket, å unngå unødvendige repetisjoner og å identifisere innhold som kun er «kjekt å ha med» og ikke «nødvendig å ha med». Med disse grepene har selskapet klart å redusere minimum gjennomføringstid med inntil 50 %.

   Ta kontakt med Kyrre Øygarden, [email protected], 414 78 030 for mer informasjon om kurset.

Powered by Labrador CMS