Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

 • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
 • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Innovasjon og næringsutvikling

Publisert

Nytt verktøy lansert.

Innovasjonsprosesser er ofte komplekse og avhengig av lederens eller den enkelte medarbeiders evne til å kvalitetssikre prosessen.

Nå har det kommet et nytt verktøy som vil hjelpe organisasjoner med å implementere og følge opp innovasjonsarbeidet. I forbindelse med utgivelsen av dette verktøyet, standarden (formelt sett en teknisk spesifikasjon) CEN/TS 16555 Innovasjonsledelse, har Standard Norge og Patentstyret arrangert egne frokostmøter.

På frokostmøtene har standarden, som i alt består av sju deler, blitt presentert. Den er et verktøy for hvordan din virksomhet kan styre næringsutviklingen gjennom bedre ledelse av innovasjonsprosesser. Representanter fra Innovasjon Norge og LO i tillegg til Patentstyret og Standard Norge har deltatt med innlegg på frokostmøtene.

Magnus Hakvåg, komiteleder for CEN/TS 16555-1, mener man må ha en systematisk tilnærming til innovasjonsarbeid. Innovasjonsstyringssystem gir veiledning innen:

 • forståelse av sammenhengen mellom innovasjon og organisasjonens virksomhet
 • hvordan man identifiserer og fostrer innovasjonshjelpemidlene
 • hvordan man utvikler en innovasjonsstyrings prosess
 • hvordan man implementerer og vedlikeholder et innovasjonsstyringssystem
 • hvordan man sikrer engasjement fra ledelsen
 • hvordan man planlegger for å sikre suksess innen innovasjon
 • hvordan man evaluerer og forbedrer ytelse av innovasjonsstyringssystemet og forståelse og bruk av innovasjonsstyrings teknikker.
 • Se videosnutt av Magnus Hakvåg om innovasjonsstyring.

  "Innovasjon - å skape verdi på nye måter. Har vi råd til å la være?" sier Anthony Kallevig fra LO.

  Videre tar han for seg  norske utfordringer og konkurransefortrinn, og hvorfor vi må satse på innovasjon.

  Les mer og se presentasjonene fra frokostmøtene her.