Standard Online

Standard Online er totalleverandør av standarder til hele det norske samfunn, til bedrifter og organisasjoner, offentlig forvaltning, skoler, universiteter og enkeltpersoner. Standard Online skal tilfredsstille kundenes behov for standarder og tilleggsprodukter som gjør det lettere å ta standardene i bruk. Vi tilbyr et bredt spekter av norske, utenlandske og internasjonale standarder blant annet fra NS, ISO, NEK, IEC, NORSOK, ASTM, ASME, API, IEEE, BSI, NFPA, AiAG, CSA, AGA, AWS, ACI, CFR, NACE, MSS, ASCE og AS.

Annonsørinnhold:

Innovasjon og næringsutvikling

Publisert

Nytt verktøy lansert.

Innovasjonsprosesser er ofte komplekse og avhengig av lederens eller den enkelte medarbeiders evne til å kvalitetssikre prosessen.

Nå har det kommet et nytt verktøy som vil hjelpe organisasjoner med å implementere og følge opp innovasjonsarbeidet. I forbindelse med utgivelsen av dette verktøyet, standarden (formelt sett en teknisk spesifikasjon) CEN/TS 16555 Innovasjonsledelse, har Standard Norge og Patentstyret arrangert egne frokostmøter.

På frokostmøtene har standarden, som i alt består av sju deler, blitt presentert. Den er et verktøy for hvordan din virksomhet kan styre næringsutviklingen gjennom bedre ledelse av innovasjonsprosesser. Representanter fra Innovasjon Norge og LO i tillegg til Patentstyret og Standard Norge har deltatt med innlegg på frokostmøtene.

Magnus Hakvåg, komiteleder for CEN/TS 16555-1, mener man må ha en systematisk tilnærming til innovasjonsarbeid. Innovasjonsstyringssystem gir veiledning innen:

 • forståelse av sammenhengen mellom innovasjon og organisasjonens virksomhet
 • hvordan man identifiserer og fostrer innovasjonshjelpemidlene
 • hvordan man utvikler en innovasjonsstyrings prosess
 • hvordan man implementerer og vedlikeholder et innovasjonsstyringssystem
 • hvordan man sikrer engasjement fra ledelsen
 • hvordan man planlegger for å sikre suksess innen innovasjon
 • hvordan man evaluerer og forbedrer ytelse av innovasjonsstyringssystemet og forståelse og bruk av innovasjonsstyrings teknikker.
 • Se videosnutt av Magnus Hakvåg om innovasjonsstyring.

  "Innovasjon - å skape verdi på nye måter. Har vi råd til å la være?" sier Anthony Kallevig fra LO.

  Videre tar han for seg  norske utfordringer og konkurransefortrinn, og hvorfor vi må satse på innovasjon.

  Les mer og se presentasjonene fra frokostmøtene her.