Gudbrandsdal Energi

Gudbrandsdal Energi

Gudbrandsdal Energi er en landsdekkende kraftleverandør som historisk sett har vært blant de aller billigste på pris. Fra å være en liten strømleverandør i det norske strømmarkedet har selskapet i løpet av de siste 10 år hatt en betydelig økning i antall nye kunder. Selskapet er nå blant de 10 største strømselskapene i Norge med sine ca 100 000 strømkunder.

Annonsørinnhold:

En uke preget av lavere strømpriser, mer nedbør og uro i de globale finansmarkedene.

Publisert

Forrige uke var preget av litt lavere strømpriser, værprognoser med mer nedbør og uro i de globale finansmarkedene. Strømprisene har vært litt lavere på grunn av mer vind og nedbør, kombinert med temperaturer godt over normalen. Enkelte dager har vi hatt temperaturer i Sør-Norge opp mot 20 grader som gjør at forbruket blir en del lavere.

Systemprisen varierte mellom 33 og 44 øre per kilowattime og ligger så langt i gjennomsnitt 3 øre under prisen fra uke 40. For Østlandet (NO1) har prisene i gjennomsnitt ligget om lag 2 øre under systemprisen.

Høstens regn har bedret den hydrologiske balansen betydelig. Ved utgangen av uke 38, manglet den hydrologiske balansen i Norge og Sverige nesten 12 TWh, sammenlignet med normalen. Status ved utgangen av uke 41 er en hydrologisk balanse som mangler om lag 5 TWh. Det ligger noe mer nedbør i værprognosene fremover så den hydrologiske balansen vil kun mangle rundt 4 TWh om to uker, slik det ser ut nå. 2018 ser ut til å bli et normalår sett over ett, takket være en meget våt høst.

Onsdag forrige uke kom tallene for fyllingsgraden i norske vannmagasin, og tallene viser en fyllingsgrad på 76,8 prosent per uke 40, opp 0,4 prosentpoeng fra uken før. For Østlandet (NO1) er fyllingsgraden per uke 40, 86,7 prosent, ned 0,4 prosentpoeng fra uken før. Sammenlignet med medianverdien for fyllingsgraden i norske vannmagasin per uke 40, er fyllingsgraden 8,8 prosentpoeng lavere enn normalen.

Som nevnt i forrige ukesrapport var det store usikkerhetsmomentet Norsk Hydros problemer i Brasil, og eventuelle problemer dette ville få for de norske aluminiumsverkene. Aluminiumsgiganten ser ut til å ha fått lov til å starte opp produksjonen igjen for halv maskin ved aluminaraffineriet Alunorte i Brasil. Dette betyr at selskapet mest sannsynlig ikke vil få noen stans i produksjonen som følge av mangel på råvaren alumina.

Uroen i finansmarkedene og nedgang på børsene i USA og Asia har også har smittet over på børsene i Europa, inkludert Oslo Børs. Økningen i amerikanske statsobligasjoner gir konkurranse til aksjer da avkastningen på obligasjonene øker samtidig som bedriftenes finansiering blir dyrere. Dette, kombinert med frykten for en eskalerende handelskrig mellom USA og Kina, har vært bakenforliggende årsaker.

I forrige uke gikk også prisene på viktige brensler som kull, olje og gass, samt kvoteprisen på CO2, ned. Oljeprisen ble fredag ettermiddag omsatt for 81 dollar, om lag 3 dollar lavere enn fredag i uke 40. År 19-kontrakten for kull omsettes for 96 dollar, rundt 4 dollar lavere enn fredag i forrige uke. C02-prisen har falt rundt 2 euro denne uka, og omsettes fredag ettermiddag for 20,25 euro. Både prisen på kull og CO2 påvirker den tyske kraftprisen som igjen spiller inn på kraftprisene i Norden. År 19-kontrakten for nordisk kraft er ned rundt 2,5 prosent forrige uke og omsatte fredag ettermiddag for 38,30 €/MWh. Novemberkontrakten for nordisk kraft er ned rundt 8 prosent og omsattes fredag ettermiddag for 45,75 €/MWh. Avstanden mellom den nordiske kraftprisen og den tyske kraftprisen for år 2019 er fortsatt unormalt høy, hvor prisen på tysk kraft ligger over 15 euro høyere enn prisen på nordisk kraft.

Mellom 5. – 11. oktober har Norge eksportert 576 GWh og importert 27 GWh, som gir en netto utveksling på 549 GWh. Sammenlignet med tilsvarende periode i uken før er dette en økning i netto eksport på 220 GWh som skyldes både høyere eksport og lavere import.

Elsertifikatene for 2018 og 2020 svekket seg forrige uke, mens prisen på sertifikatene for 2019 steg. Elsertifikatene for 2018 omsettes for 203 SEK, ned 32 SEK og elsertifikatene for 2020 for 45 SEK, ned 5 SEK i uke 41. Elsertifikatene for 2019 har steget 9 SEK denne uka og omsettes for 188 SEK fredag ettermiddag.

Skrevet av Magnus Nordrum Brøste

Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Powered by Labrador CMS