Gudbrandsdal Energi

Gudbrandsdal Energi

Gudbrandsdal Energi er en landsdekkende kraftleverandør som historisk sett har vært blant de aller billigste på pris. Fra å være en liten strømleverandør i det norske strømmarkedet har selskapet i løpet av de siste 10 år hatt en betydelig økning i antall nye kunder. Selskapet er nå blant de 10 største strømselskapene i Norge med sine ca 100 000 strømkunder.

Annonsørinnhold:

Blir det dyrere strøm fremover?

Publisert

På bakgrunn av mindre nedbør enn normalt er spotprisene 63% høyere enn de var ifjor på samme tid.

Lite nedbør og kaldt vær har sendt strømprisene til høyere nivåer enn vi har hatt på lang tid. I tillegg har kullprisene økt kraftig fra i sommer. Vi har fremdeles mye kullkraftproduksjon i Skandinavia inklusive Finland, volummessing ikke ulik kjernekraftproduksjonen. Kullprisene påvirker strømprisene sterkere når det er knapphet på vann. Som figuren viser fikk vi et kraftig hopp i spotprisene i slutten av januar. Prishoppet kom som følge av sterk kulde. Vi hadde god hydrologisk balanse på den tiden, derfor var årsaken til de høye prisene effektprising. Effektprising får en når forbruket er så høyt at en må starte opp reserveproduksjonsenheter som er dyre i drift. Etter den tid utviklet strømprisene seg omtrent som fjorårets prisbane. Utover sommeren og høsten i år svekket den hydrologiske balansen seg som følge av lite nedbør og kjølig vær. Det gjorde at spotprisene fra i sommer la seg på et markant høyere nivå enn fjoråret.

Bli oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev her

Spotprisene gjennom vinteren januar, februar og mars 2017 forventes å ligge på 30 øre/kWh uten påslag og mva.  Legger vi på kostnader til elsertifikater, margin til strømleverandør og mva vil strømprisen til kundene på spotprisavtaler trolig ligge i overkant av 42 øre/kWh.

(Spotprisene oppgitt i figuren er oppgitt uten påslag til kraftleverandør og mva. Det er systemprisen (fellesprisen for Skandinavia) som er oppgitt i prognosen (rød kurve)).

Spotprisene ved midt september er 63 % høyere enn fjorårets strømpris på samme tid.
Spotprisene ved midt september er 63 % høyere enn fjorårets strømpris på samme tid.

Mer om strømpriser engros finner du på Nordpool her

Hvordan er situasjonen i øyeblikket?

Vi har en energimessig svekket ressurssituasjon. Hydrologisk balanse* er på minus 14,7 TWh i forhold til normalen. Magasinfyllingen er på 65, % for Skandinavia, mens normalen for årstiden er 77,1 %.

Meteorologen melder om omslag til våtere og mildere vær over normalen fra juleaften og fremover i tid.

Kjernekraftproduksjonen i Skandinavia går på 92 % av full produksjon. Kun Olkiluoto 2 ligger ute. Oskarshamn 1 blir avviklet 30. juni 2017, Ringhals 1 – 14 juni 2020 og Ringhals 2 – 30 juni 2019.

Marginalkostnaden for produksjon fra kullkraftverkene i Skandinavia er på ca. 35 øre/kWh og er en god del bestemmende for prissettingen. Spotprisene ligger omtrent på dette nivået.

Det produseres i Skandinavia ca. 37 000 MW fra vannkraft, 13 000 MW fra termisk, 3 400 MW fra vind og 11 000 MW fra kjernekraft og 740 MW uspesifisert. Det eksporteres 1 700 MW.

I grafen under ser man krafttilgangssiden i Skandinavia. Kilde: Thomson Reuters Eikon. Grønnkurve er vind, brun kjernekraft, gul termisk og blått vann. Mørkeblå kurve er kraftutvekslingen mot Skandinavia.

Hva er spotpris?

Vet du forresten hva spotpris egentlig er og hvordan den beregnes? Denne beregnes hver dag, 7 dager i uka, av den nordiske kraftbørsen (Nord Pool ASA) på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsanmeldinger for neste døgn. Mer om hva spotpris faktisk er og hvordan beregningene gjøres kan du lese her.

Oppsummering

I øyeblikket er spotprisen 63 % høyere enn fjorårets strømpriser på samme tid. Aktørene i markedet forventer at prisene vil holde seg på samme nivå som nå i tiden fremover. Det betinger at vi får en normalutvikling i værtypen. Sterk kulde over tid i januar eller  februar kan gi ganske så kraftig økning i strømprisene. Fjoråret var et veldig nedbørrikt år med svært lave priser.  I år er det annerledes. Vi har i øyeblikket en svekket hydrologisk balanse, men det er meldt kraftige lavtrykk fra juleaften og fremover så tiden vil vise. Det vil ta tid å rette opp underskuddet i hydrologisk balanse.

Det viktigste for prisutviklingen gjennom vinteren er at hydrologisk balanse ikke svekkes vesentlig utover det vi har nå.

For priser ut til kunder, kan du se våre kraftavtaler her.

Følg oss på Facebook

Årlige strømutgifter, historisk og forventet.

Det er benyttet en normalforbruk på 20 000 kWh som grunnlag for beregningene. Påslag og mva. er inklusive. Som vi ser forventer vi en noe høyere strømregning til kundene våre i år enn i fjor.

Jan Jansrud 

Markedsdirektør i Gudbrandsdal Energi

*Hydrologisk balanse: Summen av vannet i magasinene, snøen i fjellet og tilsig fra elver og terreng.

Powered by Labrador CMS