Gudbrandsdal Energi

Gudbrandsdal Energi

Gudbrandsdal Energi er en landsdekkende kraftleverandør som historisk sett har vært blant de aller billigste på pris. Fra å være en liten strømleverandør i det norske strømmarkedet har selskapet i løpet av de siste 10 år hatt en betydelig økning i antall nye kunder. Selskapet er nå blant de 10 største strømselskapene i Norge med sine ca 100 000 strømkunder.

Annonsørinnhold:

Høye priser, men liten økning i strømregningen

Publisert

- For en vanlig forbruker betyr dette likevel kun en liten økning i strømregningen, siden vi er inne i en årstid med lavere forbruk, sier leder for handel i selskapene Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Lene Hagen.

Leder for handel i selskapene Gudbrandsdal Energi og Eidsiva, Lene Hagen
Leder for handel i selskapene Gudbrandsdal Energi og Eidsiva, Lene Hagen

Prisene på den Nordiske kraftbørsen for juni og juli prises i dag rundt 20 øre/kWh høyere enn i fjorårets marked, og prisen for juli er mer enn doblet siden i januar i år.

Hva er årsaken?

- Den høye prisen er blant annet et resultat av en kald vinter med høyt strømforbruk både i Norden og på kontinentet. Høyt forbruk har tæret på vannreservene og skapt en situasjon i Europa med svært lave lagre av gass og kull, forteller Lene Hagen. Snøsmeltingen i Norden gikk dessuten raskt, og kun noen områder av Norge hadde store mengder snø.

- Den største delen av tilsiget kom i starten av mai og gikk raskt over da det skiftet til svært tørt og varmt vær. Mye vann rant over demningene. Det betyr at vi har en svært lav hydrologisk balanse i forhold til normalen, samtidig som vi har hatt varmt vær som også skaper fordamping av vannreserver, forteller Lene Hagen. Hydrologisk balanse er summen avsnøsom ligger i fjelletog vannmagasin beholdningen.

Høy pris for årstiden

Værvarslene viser en tørr og varm værtrend med en snittemperatur godt over normalen, nedbør godt under normalen og lite vindkraftproduksjon.

- Dette avspeiles i markedet og strømprisen, både spotprisen og fremtidskontraktene, ligger mye høyere enn hva vi har vært vant til på denne årstiden. Likevel i sommermånedene bruker vi i snitt mindre strøm slik at det høye prisnivået vil ha liten effekt på selve strømregningen. En husholdning med årlig strømforbruk på 20000 kWh, og et snittforbruk på rundt 850 kWh i juli, vil med prisøkningen fra 2017-2018 kun øke strømregningen med rundt 170 kr.

- Basert på det vi ser i markedet i dag ser det ut til at prisnivået vil holde seg høyt gjennom sommeren og utover høsten såfremt vi ikke får mye nedbør. Vi kan også erfare større variasjoner i pris, siden vi i stor grad kobles mot kontinentet som baserer mye av sin energiproduksjon på vind- og solkraft. Det er energikilder som i mindre grad er forutsigbare og kan skape større variasjoner i prisbildet, forklarer Hagen.

Fakta om markedet:

Utveksling av energi med Europa

Norge har daglig varierende utveksling av energi med Europa. Enkelte dager importerer Norge større volum og andre dager eksporteres det. Volum og retning avhenger av tilgjengelig utvekslingskapasitet på linjene, produksjonsnivå, forbruk og pris i de enkelte områdene.

- Per i dag har Norge en sterk negativ hydrologisk balanse i forhold til normalnivå for årstiden. Hvis denne svekkes ytterligere gjennom sommeren med tørt og varmt vær, vil dette kunne skape høye priser og muligens behov for økt import. Import av europeisk strøm som baseres på kull, vind, sol, gass og kjernekraft, sier Hagen.

Mange faktorer påvirker markedet

I Tyskland og Europa er prisnivået også høyt på grunn av varmt og tørt vær med lite vindkraftproduksjon som erstattes med kulldrevne kraftverk.

- Dessuten øker forbruket av gass med varmen til kjøling og etterspørselen er vedvarende høy for å bygge opp igjen lave lagre fra i vinter. Kjernekraft er også en andel av produksjonskapasiteten i Norden, men vier midt inne i den årlige vedlikeholdsperioden i Norden, slik at noe kapasiteten vil være ute av drift en periode og Hagen mener dette også er med på å forsterke prisvariasjonene i markedet og dermed hva vi betaler i strøm.

- CO2 kontaktene er også et element som har innvirkning på produksjonskostnadene av strøm produsert av kull- og gasskraftverk og vil dermed ha en innvirkning på kraftmarkedetpå kontinentet og i Norden. CO2prisen har økt kraftig siden nyttår og det er ventet at dette vil fortsette fremover. CO2kvotene blir brukt som et element for å fase ut kullforbruket og få en større andel av fornybar energi på sikt, sier Hagen.

Powered by Labrador CMS