Gudbrandsdal Energi

Gudbrandsdal Energi

Gudbrandsdal Energi er en landsdekkende kraftleverandør som historisk sett har vært blant de aller billigste på pris. Fra å være en liten strømleverandør i det norske strømmarkedet har selskapet i løpet av de siste 10 år hatt en betydelig økning i antall nye kunder. Selskapet er nå blant de 10 største strømselskapene i Norge med sine ca 100 000 strømkunder.

Annonsørinnhold:

Hvordan blir strømregningen i år?

Publisert

Kraftmarkedet er fremdeles i en underskuddsituasjon og strømregningene forventes å bli noe høyere i år sammenlignet med fjoråret. 

Tall og prognoser pr. 25.07.2017.

Hydrologisk balanse (summen av magasinfyllingen, snøen i fjellet og tilsig fra elver og terreng) er under normalen for årstiden. Været over Skandinavia er meldt lavtrykkssdominert og noe kjølig de neste to ukene. Vi forventer derfor å se en liten bedring i hydrologisk balanse.

Som figuren  viser, med unntak av en periode tidlig i vinter, har strømprisene lagt seg på et høyere nivå i 2017.

Spotprisene i grafen representerer Oslo og Østlandet og er oppgitt uten strømleverandørens påslag og mva.

Spotprisen i uke 29 for Sør-Norge ligger noe høyere enn på samme tid i fjor.
Spotprisen i uke 29 for Sør-Norge ligger noe høyere enn på samme tid i fjor.

Bli oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev her

Spotprisene for kunder i Sør-Norge, Midt-Norge og Nord-Norge har vært omtrent på samme nivå som Oslo og Østlandsområdet, mens strømprisen i Troms og Finnmark har ligget på et lavere nivå.

Mer om strømpriser engros finner du på Nordpool her.

Hvordan er situasjonen i øyeblikket?

Vi har i øyeblikket en svekket hydrologisk balanse for Skandinavia.  Summen av magasinfyllingen, snøen i fjellet og tilsig fra elver og terreng er  2,7 TWh under normalen for årstiden. Det meldes derimot om mer enn normalt med nedbør over Skandinavia neste 10 døgn.

Magasinfyllingen er på 71,4 % for Skandinavia. Normalen for årstiden er 75,4 %.

Kjernekraftproduksjonen i Skandinavia går på 73 % av full produksjon. Vattenfall vill stenge ned kjernekraftreaktorene Ringhals 1 i 2020 og Ringhals 2 i 2019. Oscarshamn vil bli stengt i 2017. Forsmark 1 og Ringhals 1 er nedstengt for årlig vedlikehold.

Marginalkostnaden for produksjon fra kullkraftverkene i Skandinavia er på ca. 35 øre/kWh som er en del høyere enn spotprisene i øyeblikket. Som følge av det har den termiske produksjonen blitt noe redusert.

Forbruket i Skandinavia 24.07.2017 er på 40 900 MW i høytlasttimen. Det produsere ca 27 600 MW fra vannkraft, 4 500MW fra termisk,  1 500 MW fra vind, 7 600 MW fra kjernekraft og 1 200 MW uspesifisert. Grønn kurve er produksjon fra vind, brun kjernekraft, gul termisk og blå vann.

Følg oss på Facebook

Hva er spotpris?

Vet du forresten hva spotpris egentlig er og hvordan den beregnes? Denne beregnes hver dag, 7 dager i uka, av den nordiske kraftbørsen (Nord Pool ASA) på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsanmeldinger for neste døgn. Mer om hva spotpris faktisk er og hvordan beregningene gjøres kan du lese her.

Oppsummering

I øyeblikket har vi et relativt gunstig strømprisnivå men prognosene tilsier gradvis økte strømpriser utover høsten og inn mot vinteren. Vi har noe underskudd på vann i magasinene, men mye kan skje ennå på nedbørfronten. Det er normalt høsten som gir de største nedbørmengdene.

For priser ut til kunder, kan du se våre kraftavtaler her.

Årlige strømutgifter historisk og forventet. Det er benyttet et normalforbruk på 20 000 kWh som grunnlag for beregningene. Påslag og mva er inklusive. Som vi ser ser ligger det an til noe høyere strømpriser i år sammenlignet med fjoråret. Ca kr. 8 000 i årlige strømutgifter for 2017 hvis en forbruker 20 000 kWh. Tallene er reelle frem til dags dato, resten av året er prognose.

Skrevet av Jan Jansrud

Gudbrandsdal Energi

Powered by Labrador CMS