Gudbrandsdal Energi

Gudbrandsdal Energi

Gudbrandsdal Energi er en landsdekkende kraftleverandør som historisk sett har vært blant de aller billigste på pris. Fra å være en liten strømleverandør i det norske strømmarkedet har selskapet i løpet av de siste 10 år hatt en betydelig økning i antall nye kunder. Selskapet er nå blant de 10 største strømselskapene i Norge med sine ca 100 000 strømkunder.

Annonsørinnhold:

Mest sannsynlig vil strømprisene stigen enda mer

Publisert

Etter et par uker med nedbør over normalen begynner værprognosene å dreie mot varmere og tørrere vær igjen. Dette har fått følger allerede med stigende priser i fremtidsmarkedet og vi må nok belage oss på et relativt høyt prisnivå i ukene fremover.

Juli og august er priset nokså likt i fremtidsmarkedet og forventningen for disse månedene er rundt 52 øre/kWh inkludert merverdiavgift. Dette er engrosprisen inn til strømleverandørene. For å finne prisen til kundene må en i tillegg legge til kostnader til elsertifikater og påslag til strømleverandør.

Energibalansen mangler nå ca. 16 TWh (16 milliarder kWh) i forhold til normalen for årstiden, og hvis det blir tørrere enn normalt i ukene fremover, er det mest sannsynlig at strømprisene kan stige enda mer.

Internasjonale energipriser for kull og gass har blitt litt billigere de siste dagene, men det er mest trolig at dette er en kortvarig tendens, og at prisene vil stige igjen på litt sikt. For kullet sin del er det stor etterspørsel fra Kina og India som holder prisnivået oppe. og for gassen er det stor etterspørsel i Europa for å få fylt opp gasslagrene etter den kalde vinteren.

Kjernekraften i Skandinavia går for tiden med 89 prosent av installert effekt og på lørdag starter Olkiluoto 1 (884 MW) opp igjen etter revisjon. Det er to dager forsinket i forhold til opprinnelig plan.

Oppstart av store kraftverk er til vanlig noe som kan presse strømprisene ned, men når været slår om til varmere og tørrere vær i neste uke vil også vindkraftproduksjonen falle betraktelig og være mye større enn den effekten som kjernekraften bidrar med. Prognosene viser en pris for neste uke på 53 øre/kWh mens denne uken blir levert rett i overkant av 50 øre/kWh inkl. merverdiavgift.

Prisen på elsertifikater har vist en fallende tendens i det siste, og er nå 6 prosent billigere enn i starten av juni.

Skrevet av Nils Petter Benjaminsen,

Porteføljeforvalter i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi As og Eidsiva Marked)

Powered by Labrador CMS