Marine Safety

Marine Safety

Vår visjon er å beskytte mennesker i krevende maritime omgivelser. Vi oppfordrer våre kunder til å verne om livet til hver enkelt ansatt og at den ansatte skal føle trygghet og at deres sikkerhet er ivaretatt.

Annonsørinnhold:

Michael Røssland
Michael Røssland

Knekker kodene i oppdrettsbransjens nye regelverk

Publisert

Saken ble først publisert på havbruk.media - vår søsteravis for fiskeri - og havbruk.

Slik hjelper Norsafe Academy oppdrettsaktører i overgangen fra paragraf til praksis. 

Denne måneden samlet små og store oppdrettsaktører seg i Rosendal for å delta på en fullbooket fagdag for oppdrettsnæringen, et arrangement i regi av Norsafe Academy. Michael Røssland er VP i selskapet, og forteller enerWE at arrangementet kom på plass for å dekke behovet for en tydeliggjøring av det nye maritime regelverket «Forskrift om bygging og tilsyn av mindre lasteskip», samt bidra til økt sikkerhetsfokus i bransjen.

- Dette behovet ble ikke dekket av andre aktører, samtidig som vi oppfattet mye forvirring rundt det nye regelverket fra næringens side. Vi i Norsafe besluttet derfor å arrangere vår egen fagdag, hvor vi inviterte sjefsingeniør Jack-Arild Andersen fra Sjøfartsdirektoratet for å en solid avklaring på forskriftene. I tillegg var Jan Erik Jensen fra Petroleumstilsynet og ulike utstyrsleverandører på plass for å holde bransjerelevante foredrag om sikkerhetskrav til utstyr.

Røssland forteller at han ser mulighetene for at arrangementet kan bli et årlig event.

- Responsen fra bransjen har vært svært god. Arrangementet var fullsatt, og vårt inntrykk er at variasjonen av foredragsholdere ble satt stor pris på. Fremover vil vi i Norsafe fortsette å spisse våre arrangementer inn mot sikkerhet og håper å gjenta suksessen til neste år.

Beredskapstrening i virkelighetsnære omgivelser

Norsafe Academy åpnet i 2015 et nytt treningssenter i Rosendal hvor de tilbyr trening av offshoremannskap og beredskapspersonell, og inneholder blant annet Nordsjøens høyeste stupetårn for fritt-fall livbåter. Røssland påpeker at dette er stedet hvor Norsafe samler kompetansen som genereres på verdensbasis, og distribuerer denne til videre til maritime bedrifter som ønsker å være i front av gjeldende beredskapsforskrifter.

- Norsafe har lang erfaring som kursavholder, og vier mye tid på å implementere hverdagserfaringer fra bransjen inn i våre systemer. Vi er en bedrift som er aktivt ute i felten, og tett på det maritime livet døgnet rundt. I tillegg utvikler vi stadig nytt utstyr og ligger derfor i fremste rekke innen teknologi og innovasjon. Kombinert sett gir dette oss grunnlaget vi trenger for å sette høyeste standard for sikkerhet i bransjen.

Kurser oppdrettsnæringen til en sikrere hverdag

Norsafe Academy har nå startet kursvirksomhet for oppdrettsnæringen. På treningssenteret i Rosendal kan kursdeltakerne få trening med det aller nyeste utstyret, i situasjoner som er identiske til krisesituasjoner som de kan møte på arbeidsplassen. Røssland påpeker at senteret kan bli en god hjelp for oppdrettsaktører som ønsker å imøtekomme krav som følge av det nye regelverket.

- Havbruksnæringen har en stor variasjon i sitt risikobilde. Opplæringen må derfor tilpasses risikosituasjonen hver enkelt aktør har identifisert, og det kan vi bistå med.

Tilbyr rekordkjapp omstilling til nytt regelverk

Norsafe Academy har tillatelse fra Sjøfartsdirektoratet til å holde grunnleggende og videregående sikkerhetskurs, og vil slik kunne tilpasse opplæringen etter behov. Røssland forteller at Norsafe kan bli en god fortolkningshjelp når bransjen nå jobber mot å treffe riktig i forhold til de forventningene Sjøfartsdirektoratet etablerer i sitt nye regelverk.

- Oppdrettsbransjen har en jobb å gjøre når det gjelder å tilpasse seg de nye forskriftene, og dette kan vi i Norsafe Academy hjelpe dem med. Vi er en del av den maritime næringen, og vet hvordan man best kan gjøre forskriftene om til praksis. Vårt bransjenettverk av konsulenter, teknikere og fagfolk sørger hver dag for at våre kunder kan få på plass de sertifiseringer og kurs som trengs på kortest mulig tid.

Powered by Labrador CMS