Marine Safety

Marine Safety

Vår visjon er å beskytte mennesker i krevende maritime omgivelser. Vi oppfordrer våre kunder til å verne om livet til hver enkelt ansatt og at den ansatte skal føle trygghet og at deres sikkerhet er ivaretatt.

Annonsørinnhold:

Garanterer trygg pusteluft og solid brannsikkerhet

Publisert

Saken ble først publisert på havbruk.media - vår søsteravis for fiskeri - og havbruk.

Slik vil Vestteknikk sikre norske oppdrettsanlegg.

Det ble i 2015 solgt 1,39 millioner tonn fisk og skalldyr til en verdi av 46,7 milliarder kroner fra norske oppdrettsanlegg. Dette ble dermed et rekordår for næringen. På fagdag for havbruk ved Rosendal Fjordhotell, var Vestteknikk på plass for å vise frem sin produktportfolio til en oppdrettsbransje i sterk vekst.

Sikker pusteluft i usikre arbeidsmiljøer

Vestteknikk er en av Norges største leverandører av teknisk verneutstyr, og har siden 1984 levert produkter innen gassmåling og åndedrettsvern til et bredt spekter kunder i Norge. Salgsansvarlig Tore Allan Simonsen forteller om bedriftens spesialitet; å sikre stabil pusteluft til arbeidsfolk i ekstreme arbeidsmiljøer.

- For bedrifter med ansatte som daglig utsettes for forurensing, er vi i Vestteknikk på plass for å skreddersy sikre løsninger som minimerer risikoen. Vi jobber hver dag med å avdekke alle typer farer i pusteluften man møter på jobb.

Simonsen understreker at Vestteknikk's løsninger er særlig relevant for en oppdrettsbransje som står overfor utfordringer i forhold til kjemikalier og personlig verneutstyr.

- Vårt utstyr minimerer risikoen ved arbeid i lukkede rom, som for eksempel tanker til ballast, fór og dødfisk hvor innholdet avgir gass og andre skadelige stoffer. I tillegg leverer vi filterbasert beskyttelse i situasjoner hvor ansatte er i kontakt med kjemikalier som må håndteres på dekk.

Øker brannsikkerheten på ubemannede oppdrettsanlegg

Vestteknikk er også totalleverandør innen brann og redningsutstyr. Simonsen påpeker at dette vil være en viktig investering for fiskeoppdrettere som satser på ubemannede flåter.

- I tilfeller hvor oppdrettere ønsker flere ubemannede flåter, vil våre produkter bidra til å kvele brannen før den får tid til å spre seg. Til dette benytter vi lokale slukningssystemer (objektbeskyttelse) på steder hvor branner har høy risiko for å starte. Dette minimerer ikke bare faren for liv og helse, men også de økonomiske tapene som ofte kommer som følge av større brannskader.

Vestteknikk's objektbeskyttelse benyttes i maskinrom, båter, generatorer og andre typiske startsteder for brann.

Trygt arbeidsmiljø fra A til Å

Simonsen påpeker likevel at Vestteknikk's tjenester strekker seg lenger enn det konkrete verneutstyret.

- Et sikkert arbeidsmiljø er langt mer enn fysiske produkter. Derfor tilbyr vi i Vestteknikk også skreddersydd rådgivning, opplæring og kurs som vi utformer etter kundens behov og arbeidsomstendigheter.

Slik blir alle aspekter av et sikkert arbeidsmiljø tatt vare på om du er kunde hos oss i Vestteknikk, avslutter Simonsen.

Powered by Labrador CMS