LRA Safety

LRA Safety

Empty article - Subtitle

Annonsørinnhold:

sikkert arbeid i høyden
sikkert arbeid i høyden

Overtar kurssenter i Molde

Publisert

En strategisk endring i Langset AS gjør at Langset Rope Access AS som er lokalisert i Bergen overtar driften på kurssenteret til Langset i Molde. Kurssenteret i Molde har andre typer kurs som truck, bro og travers kran, personløfter, evakuering fra personløfter, G11 løfteredskap, stropp & anhuker, varme arbeid, førstehjelp elektro og fallsikring.

- Dette er et stort steg videre for vår satsing på opplæring, sier administrerende direktør i LRA, Svein Olav Høysæther.

Kapasiteten skal økes og kurssenteret i Bergen utvides. Kursene som har vært tilgjengelige i Molde og omegn tilbys nå i Bergen. Kurssenteret i Bergen er nylig sertifisert av ASAS sertifisering. Samordningsrådet har utarbeidet utfyllende normative bransjekrav for sertifisert sikkerhetsopplæring etter forskrift om utførelse av arbeid. Forskriften med veiledning stiller funksjonskrav og kravene er utdypet etter mandat fra direktoratet for arbeidstilsynet.

Kurssenteret i Bergen har også hatt stor utvikling siden oppstart. Kompetansesenteret tilbyr nå hele 28 typer forskjellige kurs der 11 av dem er rettet mot arbeid i høyden. Det ble også lansert 3 nye kurs januar i år for : stolpeklatring, maste klatring og årlig nedfiring. Disse kursene er spesielt rettet mot linje- og kraftbransjen.

Benny Øverli som er leder for kurssenteret i Molde ser frem til at all kursing i Langset AS er samlet under ett tak.

- Vi skal bruke erfaringer fra begge kurssentrene og bygge videre på samme kvalitet, samt finne nye tilbud til bygg og anleggsbransjen samt satse innen vindkraft, sier Øverli. Han skal ha ansvar for all kursvirksomhet innen truck, løft og førstehjelp og jobbe tett opp mot Magnus Svellingen som er leder for kurssenteret.

Behovet for opplæring er stort. LRA ser på bygg og anleggsbransjen og hva de kan tilføre der uten at det skal bli for komplisert. En viktig faktor i opplæringen er å få deltagerne til å forstå hvorfor de skal ha disse kursene samt gjøre opplæring på utstyret de har idag. Dette gjelder spesiell for kursene arbeid i høyden, fallsikring, entring og redning.

Powered by Labrador CMS