Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

  • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
  • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Trøbbel i (fyr)tårnet?

Publisert

Standard Online hjelper deg.

Mange er i tvil om hva som er forskjellen på Miljøfyrtårn og den internasjonale standarden for miljøledelse, ISO 14001.

Knut Jonassen, prosjektleder i Standard Norge, oppsummerer i videoen kort hva som er styrkene til de to standardene, og hvordan de er forskjellige.

Er man allerede kjent med Miljøfyrtårn, er det et veldig godt utgangspunkt for å komme i gang med den internasjonale standarden, forklarer Jonassen.

Sier som Ole Brumm

Miljøfyrtårn eller ISO 14001? 

Ja takk, begge deler!

Les mer om ISO 14000-serien på fagsidene til Standard Norge.

Powered by Labrador CMS