TotalSafety

TotalSafety

Empty article - Subtitle

Annonsørinnhold:

Slik trener de beredskap

Publisert

De ble kjørt ganske tøft.

Skretting er en ledende produsent av innovative og bærekraftige ernæringsløsninger til havbruksnæringen. Selskapet leverer høykvalitetsfôr og service til oppdrettere over hele verden, slik at de kan produsere sunn og delikat mat på en bærekraftig måte.

I dag har Skretting 2.900 ansatte globalt som alle er lidenskapelig opptatt av akvakultur. Selskapet produserer fôr i 18 land og har en årlig produksjon på 2 millioner tonn høykvalitetsfôr til mer en 60 arter oppdrettsfisk og reker i alle livsstadier.

Fokus på HMS

Nylig holdt Skretting beredskapsøvelse ved Lerang Forskningsstasjon. Forskningsstasjonen er en del av Skretting Aquaculture Research Centre (Skretting ARC), som er FoU selskapet til Skretting. Skretting ARC har 100 ansatte fra mer enn 20 nasjonaliteter. 

I et intervju med enerWE.no forteller Mads Martinsen, leder ved Lerang Forskningsstasjon om øvelsen.

Hvorfor holder dere beredskapsøvelser? 

Vi holder beredskapsøvelser for å være så godt forberedt på uønskede hendelser som mulig, forteller Martinsen.

Hvor ofte holder dere beredskapsøvelser?

Vi har en god kultur på å trene på førstehjelp, og regelmessige kurs innen dette, samt bruk av hjertestarter.

På fabrikkene våre, der vi produserer fiskefôr, har vi hyppige beredskapsøvelser, men her på forskningsstasjonen har vi tidligere ikke hatt det.

Vi så derfor at noe manglet.

Martinsen forteller videre at de involverte hele avdelingen i beredskapsøvelsen på forskningsstasjonen.

Hvordan foregår en beredskapsøvelse?

Jeg og verneombudet på avdelingen planla dette med Total Safety med utgangspunkt i vår risikoanalyse på HMS.

Her utmerket truck seg som et faremoment. Vi valgte derfor å fokusere på ulykke med truck. Etter dette tok Total Safety for seg detaljplanlegging.

Det eneste mine ansatte visste på forhånd var at vi skulle ha en øvelse, og når den skulle skje. Vi ville fokusere på første og andre linje under øvelsen.

På selve øvelsen stilte Total Safety med to observatører og en markør.

En av våre ansatte hjalp Total Safety med å rigge til en ulykke med truck der scenarioet var at vår kollega hadde kjørt over en annen kollega (markøren), og samtidig veltet paller over denne. Deretter startet øvelsen.

De ansatte ble scramblet og forflyttet seg til skadested. De startet livreddende førstehjelp, etter hvert med hjelp av hjertestarter, da markøren gikk inn i hjertestans. Deretter etablerte de en «HLR linje» der de bytte på å ta hjertekompresjoner.

De arbeidet med pasienten helt til hjelp i form av simulert ambulansebåt kom til, etter ca 45 min. En av Total Safety sine observatører fulgte første linje.

Martinsen og verneombud etablerte andre linje.

Det vil si kontakt med første linje, AMK, varsling av tredje linje (kriseteam på bedriftsnivå), pårørende, myndigheter, media osv.

En av observatørene fulgte andre linje.

Han forteller at de ble kjørt ganske tøft, og håndterte flere titalls telefoner fra pårørende, myndigheter, journalister osv, samt kontakt med første linje og andre linje, på kort tid.

Etter at pasienten hadde dratt med ambulansebåt simulerte de debrifing av avdelingen.

Da hadde jeg som leder en tøff oppgave, både med tanke på at en av våre kollegaer var hardt skadd, og en annen var den som forårsaket ulykken.

Mine ansatte var gode skuespillere, og gjorde jobben enda tøffere.

Debrief

Etter øvelsen spiste de lunsj sammen med Total Safety. Deretter hadde de alle en debrifing av selve øvelsen.

Godt samarbeid med Total Safety

Vår avdeling har brukt Total Safety gjennom flere år til førstehjelpskurs, men altså ikke tidligere til beredskapsøvelse, forteller Martinsen.

Han forteller at flere ansatte var litt skeptiske på forhånd med tanke på realisme og det å bli evaluert.

Etterpå satt alle igjen med en positiv opplevelse. Det var kun lovord å høre om det å trene på noe som faktisk kan skje. 

Jeg synes også øvelsen fungerte veldig godt. Total Safety opptrådde profesjonelt, og vi satt igjen med god lærdom og også forbedringspotensialer etter øvelsen.

Han forteller at de allerede har påbegynt planleggingen av neste øvelse, der sannsynligvis en av selskapets søsteravdelinger skal øve, samt at de involverer tredje linje.

Vi kommer på denne avdelingen til å kjører mindre øvelser på egenhånd fremover, og kommer helt sikkert til å involvere Total Safety til større øvelser i fremtida, avslutter han.

Powered by Labrador CMS