Mintra Group

Mintra Group

Empty article - Subtitle

Annonsørinnhold:

Sjøtransport av farlig gods

Publisert

Nytt kurs på Trainingportal.

Både norske myndigheter og International Maritime Dangerous Goods-koden (IMDG-koden) stiller krav til opplæring av personell som er involvert i sjøtransport av farlig gods.

Mintra Trainingportal har utviklet et kurs som dekker kravet til opplæring av slikt personell. Dette kan for eksempel være ansatte som:

  • klassifiserer og identifiserer korrekt fraktnavn til farlig gods
  • pakker, merker og skilter farlig gods
  • laster og losser transportenheter
  • forbedereder transportdokumenter for farlig gods
  • tilbyr og tar i mot farlig gods for transport
  • Kurset tar for seg de forskjellige klassene av farlig gods og hvordan gods avhengig av klasse skal merkes, skiltes, stues og segregeres. Kurset dekker også hvilke krav som stilles til transportdokument for farlig gods og hvilke nødprosedyrer som skal være tilgjengelige.

    Kurset varer i ca. 90 minutter. IMDG-koden oppdateres hvert annet år, og Trainingportal vil følge med på disse oppdateringene og gjøre endringer i kurset der det blir nødvendig.

    Kurset er tilgjengelig på Trainingportal.no.

Powered by Labrador CMS