Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

  • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
  • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Innføring av NORSOK betaling

Publisert

Ny betalingsløsning fra 1. juli.

40 års petroleumserfaring fra norsk sokkel er samlet gjennom NORSOK-standardene. Nå har Standard Norge inngått en oppdragsavtale med eierne, Norsk Industri, Norsk olje og gass og Norges Rederiforbund, om forvaltning av disse standardene på lik linje med andre standarder. Den nye avtalen innebærer blant annet at det fra og med 1. juli 2015, vil bli tatt betalt for de fleste NORSOK-standardene.

Det gjøres et unntak for de fleste R- og S-standardene (primært løfteoperasjoner og HMS-standarder) som fortsatt vil være fritt tilgjengelig for alle på standard.no.

Her får du mer informasjon om den nye betalingsløsningen for NORSOK-standarder.

Powered by Labrador CMS