Standard Online

Standard Online er totalleverandør av standarder til hele det norske samfunn, til bedrifter og organisasjoner, offentlig forvaltning, skoler, universiteter og enkeltpersoner. Vi skal tilfredsstille kundenes behov for standarder og tilleggsprodukter som gjør det lettere å ta standardene i bruk. Vi skal derfor ha det beste markeds- og brukertilpassede vare- og tjenestetilbudet innenfor standardisering.

Annonsørinnhold:

Få kontroll på standardene

Publisert

Denne samlingen hjelper deg.

For å gjøre valget av riktige standarder enklere for deg som jobber med HMS i petroleumsindustrien har Standard Online  nå satt sammen flere standardsamlinger som gir oversikt over de viktigste standardene. Alle standardene i samlingene kan abonneres på samlet eller hver for seg.

For deg som er bruker av standardene er det en fordel å ha tilgang til dem i et abonnement. Da kan du alltid være sikker på å ha siste utgave tilgjengelig.

Alle standardsamlingene omhandler HMS-området, men de er delt opp i forhold til hvilken utgiver standardene kommer fra.

Skaff deg oversikt og kontroll i dag.

Oversikt over tilgjengelige standardsamlinger finner du her.