Standard Online

Standard Online er totalleverandør av standarder til hele det norske samfunn, til bedrifter og organisasjoner, offentlig forvaltning, skoler, universiteter og enkeltpersoner. Vi skal tilfredsstille kundenes behov for standarder og tilleggsprodukter som gjør det lettere å ta standardene i bruk. Vi skal derfor ha det beste markeds- og brukertilpassede vare- og tjenestetilbudet innenfor standardisering.

Annonsørinnhold:

Deler Arktis i tre

Publisert

Hva med lønnsomheten?

Petroleumsaktiviteten i nordområdene flytter seg nordover, med de store klimatiske, menneskelige og miljømessige utfordringene det innebærer. Behovet for standarder som passer forholdene, er stort.

Norge er og bør være ledende i arbeidet, kom det fram på Standard Norges seminar.

Lang erfaring

Statoil har drevet med petroleumsvirksomhet i Arktis i mange år, og Hermod Johansen, Statoils Sikkerhetssjef norsk sokkel har vært med på ekspedisjoner til 72.- og 73.-grad nord tilbake i 1990.

Jeg var om bord der da. Vi loggførte været og målte tiden det tok med ising. Vi laget hull i stålplater og målte dette seks ganger i døgnet for å se hvor lang tid det tok før det iset. Den gang kom det ingenting, forteller Johansen.

Statoil starter boring

I disse dager går Statoil i gang med tre boringer på 73 grader nord, kalt Atlantis, Apollo og Mercury.

Det er det nordligste vi har vært. Vi deler ellers Arktis opp i tre områder:

  • Workable Arctic – kystnært. Sydlige Barentshavet. Her er det klart til å lete.
  • Stretch Arctic – Lenger nord. Nordøstlige Barentshavet.  Her er man nesten klare, men det trengs mer innovasjon.
  • Extreme Arctic – Nordøst Grønland. Her trengs det radikal innovasjon og store teknologiske framskritt for å klare å utvinne petroleum forsvarlig.
  • Når vi nå går i gang på 73 grader nord blir det bare på sommerstid, og vi trekker mye veksler på kunnskap fra bransjen i USA, Canada og Russland som på visse felter har kommet mye lenger enn oss. Vi tror på partnerskap og samarbeid og er nødt til å finne kostnadseffektive løsninger i Arktis, ellers blir det ikke noe av, sier Johansen.

    ONS 2014

    Du treffer Standard Online på ONS på utstillerstand M 1214.