Standard Online

Standard Online er totalleverandør av standarder til hele det norske samfunn, til bedrifter og organisasjoner, offentlig forvaltning, skoler, universiteter og enkeltpersoner. Vi skal tilfredsstille kundenes behov for standarder og tilleggsprodukter som gjør det lettere å ta standardene i bruk. Vi skal derfor ha det beste markeds- og brukertilpassede vare- og tjenestetilbudet innenfor standardisering.

Annonsørinnhold:

Har kjent kulden på kroppen

Publisert

Barents 2020.

Petroleumsaktiviteten i nordområdene flytter seg nordover, med de store klimatiske, menneskelige og miljømessige utfordringene det innebærer. Behovet for standarder som passer forholdene, er stort.

Norge er og bør være ledende i arbeidet, kom det fram på Standard Norges seminar.

Her må det utvikles nye løsninger

Jeg har selv prøvd å ligge i en time i vann som holdt 1 grad i snødrev i en overlevelsesdrakt av den typen som brukes i Arktis. Min slapp inn vann. Jeg hadde sensorer festet som viste at jeg etter en time bare hadde ti graders varme på føttene og hendene. Jeg ble virkelig sjuk av å ligge der. Og det er meningen at man skal kunne ligge flere timer i vannet før hjelpen kommer. Så her må det utvikles nye løsninger, fortalte sjefsingeniør Svein Anders Eriksson i Petroleumstilsynet (Ptil).

Eriksen koordinerer arbeidet med standarder i Ptil. På Standard Norges seminar redegjorde Eriksen for Nordområdesatsingen, kalt Barents 2020 (B2020), som skal bidra til videreutvikling av kompetanse og teknologi slik at det kan letes etter og produseres petroleum på en forsvarlig og effektiv måte i nord. Målet har vært å få et helhetlig sikkerhetsnivå både i Norge og Russland på høyde med det som foregår i Nordsjøen.

Standarder er et godt verktøy for videreutvikling av kunnskap. Det bidrar til økt sikkerhet og effektivisering og skaper bedre kvalitet i prosesser, produkter og operasjoner. I forbindelse med B2020 identifiserte vi 129 aktuelle standarder, men bare 51 standarder kan brukes i Barentshavet direkte uten ytterligere tilpasninger/bearbeiding. Av disse har det blitt satt ned sju arbeidsgrupper for utvikling av ISO-standarder, der Norge leder tre.