Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

  • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
  • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Har kjent kulden på kroppen

Publisert

Barents 2020.

Petroleumsaktiviteten i nordområdene flytter seg nordover, med de store klimatiske, menneskelige og miljømessige utfordringene det innebærer. Behovet for standarder som passer forholdene, er stort.

Norge er og bør være ledende i arbeidet, kom det fram på Standard Norges seminar.

Her må det utvikles nye løsninger

Jeg har selv prøvd å ligge i en time i vann som holdt 1 grad i snødrev i en overlevelsesdrakt av den typen som brukes i Arktis. Min slapp inn vann. Jeg hadde sensorer festet som viste at jeg etter en time bare hadde ti graders varme på føttene og hendene. Jeg ble virkelig sjuk av å ligge der. Og det er meningen at man skal kunne ligge flere timer i vannet før hjelpen kommer. Så her må det utvikles nye løsninger, fortalte sjefsingeniør Svein Anders Eriksson i Petroleumstilsynet (Ptil).

Eriksen koordinerer arbeidet med standarder i Ptil. På Standard Norges seminar redegjorde Eriksen for Nordområdesatsingen, kalt Barents 2020 (B2020), som skal bidra til videreutvikling av kompetanse og teknologi slik at det kan letes etter og produseres petroleum på en forsvarlig og effektiv måte i nord. Målet har vært å få et helhetlig sikkerhetsnivå både i Norge og Russland på høyde med det som foregår i Nordsjøen.

Standarder er et godt verktøy for videreutvikling av kunnskap. Det bidrar til økt sikkerhet og effektivisering og skaper bedre kvalitet i prosesser, produkter og operasjoner. I forbindelse med B2020 identifiserte vi 129 aktuelle standarder, men bare 51 standarder kan brukes i Barentshavet direkte uten ytterligere tilpasninger/bearbeiding. Av disse har det blitt satt ned sju arbeidsgrupper for utvikling av ISO-standarder, der Norge leder tre.

Powered by Labrador CMS