Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

 • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
 • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Hvor tar pengene veien?

Publisert

Hva med lønnsomheten?

Petroleumsaktiviteten i nordområdene flytter seg nordover, med de store klimatiske, menneskelige og miljømessige utfordringene det innebærer. Behovet for standarder som passer forholdene, er stort.

Norge er og bør være ledende i arbeidet, kom det fram på Standard Norges seminar.

Hva skjer med lønnsomheten?

Rolv Werner Erichsen i Aker Solutions, åpnet sitt foredrag med å beskrive en nåsituasjon der omsetningen går opp, men ikke lønnsomheten.

Årsakene er i følge han:

 • Kostnadene stiger – en utfordring for hele bransjen
 • Mer utfordrende utbygginger og brønner
 • Større avstand til infrastruktur
 • Økt andel modne felt som gir mindre eller snart er tomme
 • Strengere krav til sikkerhet og arbeidsmiljø
 • Økt detaljeringsgrad på tegninger og i dokumenter
 • Generasjonsskifte i bransjen
 • Erichsen påpekte at med mange nye operatører som entrer scenen, også i arktiske strøk, er det ekstra viktig at man samarbeider om prosjekter og ikke kjører "stand alone".

  Nye standarder for Arktis fører til større forutsigbarhet for kontraktører og leverandører, mindre spesialtilpasning fra prosjekt til prosjekt med samme kunde og bedre muligheter for globalisering og konkurranse.

  ONS 2014

  Du treffer Standard Online på ONS på utstillerstand M 1214.

Powered by Labrador CMS