Standard Online

Standard Online er totalleverandør av standarder til hele det norske samfunn, til bedrifter og organisasjoner, offentlig forvaltning, skoler, universiteter og enkeltpersoner. Vi skal tilfredsstille kundenes behov for standarder og tilleggsprodukter som gjør det lettere å ta standardene i bruk. Vi skal derfor ha det beste markeds- og brukertilpassede vare- og tjenestetilbudet innenfor standardisering.

Annonsørinnhold:

Hvor tar pengene veien?

Publisert

Hva med lønnsomheten?

Petroleumsaktiviteten i nordområdene flytter seg nordover, med de store klimatiske, menneskelige og miljømessige utfordringene det innebærer. Behovet for standarder som passer forholdene, er stort.

Norge er og bør være ledende i arbeidet, kom det fram på Standard Norges seminar.

Hva skjer med lønnsomheten?

Rolv Werner Erichsen i Aker Solutions, åpnet sitt foredrag med å beskrive en nåsituasjon der omsetningen går opp, men ikke lønnsomheten.

Årsakene er i følge han:

 • Kostnadene stiger – en utfordring for hele bransjen
 • Mer utfordrende utbygginger og brønner
 • Større avstand til infrastruktur
 • Økt andel modne felt som gir mindre eller snart er tomme
 • Strengere krav til sikkerhet og arbeidsmiljø
 • Økt detaljeringsgrad på tegninger og i dokumenter
 • Generasjonsskifte i bransjen
 • Erichsen påpekte at med mange nye operatører som entrer scenen, også i arktiske strøk, er det ekstra viktig at man samarbeider om prosjekter og ikke kjører "stand alone".

  Nye standarder for Arktis fører til større forutsigbarhet for kontraktører og leverandører, mindre spesialtilpasning fra prosjekt til prosjekt med samme kunde og bedre muligheter for globalisering og konkurranse.

  ONS 2014

  Du treffer Standard Online på ONS på utstillerstand M 1214.