Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

  • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
  • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Standard Norge inviterer

Publisert

Standardisering – Aktivitet i arktiske strøk.

Standard Norge inviterer til seminar om standardiseringsaktiviteten knyttet til olje- og gassutvinning i arktiske strøk.

Norsk kunnskap og erfaring på petroleumsområdet er sentral når det for tiden utvikles internasjonale standarder for arktiske operasjoner i regi av den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. Norske interessenter har vært viktige premissgivere under etableringen av en underkomité i ISO, og Norge har ansvaret for å lede tre av sju arbeidsgrupper i komiteen.

Leteaktivitet i arktiske områder er utfordrende både med hensyn til teknologi, miljø og HMS. Feltene er langt fra land og gradestokken kan vise ned mot – 60 grader. ISO-komiteen har som mål å samle kunnskap fra land som Norge, Russland, Canada, Danmark/Grønland, Nederland, Storbritannia og USA. Visjonen er å bygge på og utvide eksisterende erfaring og løsninger, og å skape et nytt sett med standarder som tar hensyn til de spesielle miljøforholdene og bidrar til sikker aktivitet ved olje- og gassutvinning i arktiske strøk.

Standard Norge inviterer alle interesserte til et åpent seminar om utviklingen av internasjonale standarder for arktiske operasjoner, og Norges sentrale rolle i arbeidet.

Standard Norge inviterer alle interesserte til et åpent seminar om utviklingen av internasjonale standarder for arktiske operasjoner, og Norges sentrale rolle i arbeidet.

Klikk her for å lese mer.

Powered by Labrador CMS