Standard Online

Standard Online er totalleverandør av standarder til hele det norske samfunn, til bedrifter og organisasjoner, offentlig forvaltning, skoler, universiteter og enkeltpersoner. Vi skal tilfredsstille kundenes behov for standarder og tilleggsprodukter som gjør det lettere å ta standardene i bruk. Vi skal derfor ha det beste markeds- og brukertilpassede vare- og tjenestetilbudet innenfor standardisering.

Annonsørinnhold:

Standard Norge inviterer

Publisert

Standardisering – Aktivitet i arktiske strøk.

Standard Norge inviterer til seminar om standardiseringsaktiviteten knyttet til olje- og gassutvinning i arktiske strøk.

Norsk kunnskap og erfaring på petroleumsområdet er sentral når det for tiden utvikles internasjonale standarder for arktiske operasjoner i regi av den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. Norske interessenter har vært viktige premissgivere under etableringen av en underkomité i ISO, og Norge har ansvaret for å lede tre av sju arbeidsgrupper i komiteen.

Leteaktivitet i arktiske områder er utfordrende både med hensyn til teknologi, miljø og HMS. Feltene er langt fra land og gradestokken kan vise ned mot – 60 grader. ISO-komiteen har som mål å samle kunnskap fra land som Norge, Russland, Canada, Danmark/Grønland, Nederland, Storbritannia og USA. Visjonen er å bygge på og utvide eksisterende erfaring og løsninger, og å skape et nytt sett med standarder som tar hensyn til de spesielle miljøforholdene og bidrar til sikker aktivitet ved olje- og gassutvinning i arktiske strøk.

Standard Norge inviterer alle interesserte til et åpent seminar om utviklingen av internasjonale standarder for arktiske operasjoner, og Norges sentrale rolle i arbeidet.

Standard Norge inviterer alle interesserte til et åpent seminar om utviklingen av internasjonale standarder for arktiske operasjoner, og Norges sentrale rolle i arbeidet.

Klikk her for å lese mer.