Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

  • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
  • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Standarder forenkler arbeidsdagen

Publisert

Slik får du enklere tilgang.

For å gjøre det enklere for de av dere som jobber innenfor boring og brønn, har Standard Online nå opprettet flere standardsamlinger.

Vi har opprettet flere standardsamlinger som gir en oversikt over de viktigste standardene innenfor ulike felt, forteller Jens O. Gran, Prosjektleder i Standard Norge. Du kan abonnere på alle standarder i samlingen eller plukke og velge de du ønsker.

Alltid nyeste utgave tilgjengelig

Gjennom abonnementet har du alltid tilgang til den nyeste utgaven av en standard, forteller Hanne Winger Kalstad, Markedsansvarlig i Standard Online. Det gir en ekstra trygghet, samtidig som det bidrar til at brukerne av standardene kan jobbe mer effektivt.

Eksempler på standardsamlinger

Listen under viser eksempler på standardsamlinger. Alle standardsamlingene som vises i listen er relatert til boring og brønn.

  • Energi og petroleum - Boring - NORSOK-standarder
  • Energi og petroleum - Boring - Norsk Standard ( NS og NS - EN )
  • Energi og petroleum - Boring - ISO - standarder
  • Energi og petroleum - Boring - API - standarder
  • Energi og petroleum - Boring - DNV - standarder
  • Energi og petroleum - Boring - IEC - standarder
  • Energi og petroleum - Boring - Andre refererte NORSOK - standarder
  • Klikk her for mer informasjon om innholdet i standard-samlingene.

Powered by Labrador CMS