Standard Online

Standard Online er totalleverandør av standarder til hele det norske samfunn, til bedrifter og organisasjoner, offentlig forvaltning, skoler, universiteter og enkeltpersoner. Vi skal tilfredsstille kundenes behov for standarder og tilleggsprodukter som gjør det lettere å ta standardene i bruk. Vi skal derfor ha det beste markeds- og brukertilpassede vare- og tjenestetilbudet innenfor standardisering.

Annonsørinnhold:

Vi må tenke nye konsepter

Publisert

Hvordan unngå at det blir for dyrt?

Petroleumsaktiviteten i nordområdene flytter seg nordover, med de store klimatiske, menneskelige og miljømessige utfordringene det innebærer. Behovet for standarder som passer forholdene, er stort.

Norge er og bør være ledende i arbeidet, kom det fram på Standard Norges seminar.

Uten at det blir for dyrt

Hvordan kan vi bevege oss nordover i vår leteaktivitet uten at det blir for dyrt, var det retoriske spørsmålet styreleder Johan Petter Barlindhaug i North Energy stilte forsamlingen.

Geopolitisk betydning

Barlindhaug påpekte at Barentshavet har en geopolitisk betydning som det er viktig at Norge sikrer gjennom teknikk, ikke gjennom å frede. Det mye omtalte området i Barentshavet som kalles iskanten, er et misforstått begrep som man ikke skal bruke i debatten om petroleumsutbyggingen i følge Barlindhaug.

Vi må ta plass og ta ansvar i Arktis, og vi har kunnskapen og erfaringene som skal til, sa Barlindhaug.

Han påpekte videre at landføring av petroleum vil være mest lønnsomt på grunn av den lave regulariteten av sjøtransport man kan oppleve grunnet værforholdene.

Det er fryktelig dyrt hvis en plattform må ligge uvirksom, samtidig som været også gir uforutsigbarhet i mannskapsbyttene og sikkerheten for mannskapene.

Så vi må tenke nytt med nye konsepter når vi nå utarbeider standarder, påpekte Barlindhaug.

Han påpekte at det å bare kopiere hva som er gjort i Nordsjøen ikke vil fungere i Arktis.