Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

  • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
  • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Vi må tenke nye konsepter

Publisert

Hvordan unngå at det blir for dyrt?

Petroleumsaktiviteten i nordområdene flytter seg nordover, med de store klimatiske, menneskelige og miljømessige utfordringene det innebærer. Behovet for standarder som passer forholdene, er stort.

Norge er og bør være ledende i arbeidet, kom det fram på Standard Norges seminar.

Uten at det blir for dyrt

Hvordan kan vi bevege oss nordover i vår leteaktivitet uten at det blir for dyrt, var det retoriske spørsmålet styreleder Johan Petter Barlindhaug i North Energy stilte forsamlingen.

Geopolitisk betydning

Barlindhaug påpekte at Barentshavet har en geopolitisk betydning som det er viktig at Norge sikrer gjennom teknikk, ikke gjennom å frede. Det mye omtalte området i Barentshavet som kalles iskanten, er et misforstått begrep som man ikke skal bruke i debatten om petroleumsutbyggingen i følge Barlindhaug.

Vi må ta plass og ta ansvar i Arktis, og vi har kunnskapen og erfaringene som skal til, sa Barlindhaug.

Han påpekte videre at landføring av petroleum vil være mest lønnsomt på grunn av den lave regulariteten av sjøtransport man kan oppleve grunnet værforholdene.

Det er fryktelig dyrt hvis en plattform må ligge uvirksom, samtidig som været også gir uforutsigbarhet i mannskapsbyttene og sikkerheten for mannskapene.

Så vi må tenke nytt med nye konsepter når vi nå utarbeider standarder, påpekte Barlindhaug.

Han påpekte at det å bare kopiere hva som er gjort i Nordsjøen ikke vil fungere i Arktis.

Powered by Labrador CMS