TEAM Nordmarka

TEAM Nordmarka arrangerer konferanser i en bred energibransje.

Annonsørinnhold:

Fokus på vind

Publisert

Lloyd's på Høydekonferansen.

Vi har en langstrakt kyst og gode vindforhold og et fremtidig vindeventyr i Norge vil sannsynligvis basere seg på offshore vind. Tiden vil vise om vi har politisk og industriell vilje til å satse.

Dette sier Arve Sandve, Business Development Manager i Lloyd’s Register Consulting, til enerWE.no.

Samtidig som utbyggingen av fornybar energi og særlig offshore vind øker betraktelig, står også bransjen overfor utfordringer.

Høy utbyggingskapasitet, reduksjon av kostnader og samtidig ivareta sikkerheten er nok denne bransjens største utfordringer, fortsetter Sandve.

Den menneskelige faktor

Sandve trekker frem den menneskelige faktor som noe bransjen bør være spesielt opptatt av med tanke på sikkerhet.

Marine operasjoner og særlig løfteoperasjoner utgjør en stor risiko. Det er ikke nødvendigvis like enkelt å bruke personell som er vant til å jobbe på land til å gjøre de samme oppgavene offshore, sier Sandve.

Redning og beredskap offshore er annerledes enn hva det er på land der redningstjenesten gjerne er tilgjengelig innen kort tid. Offshore er personell mer overlatt til seg selv.

Lloyd’s Register Consulting jobber tett på flere store utbyggere av offshore vind og inntrykket er at disse tar sikkerhetsarbeidet svært alvorlig. I følge Lloyd’s Register Consulting er dette svært viktig når man tar ønsket om kostnadsreduksjon i betraktning.

Muligheter i UK

Statoil og Statkraft fattet nylig en investeringsbeslutning for Dudgeon vindpark i England. Dette gleder Sandve som tror det kan dryppe på norske leverandører.

Det er ingen tvil om at norske selskapers historikk fra Nordsjøen bringer med seg verdifull erfaring når det gjelder bygging, drift og vedlikehold av fremtidige offshore vindparker. Mange av problemstillingene som offshore vind står overfor er jo allerede erfart gjennom oljeindustrien, sier han.

Arve Sandve vil delta som foredragsholder på Høydekonferansen 2015.

---

Høydekonferansen er et arrangement i regi av enerWE.no og TEAM Nordmarka. AAK er initiativtaker til arrangementet.