Mintra Group

Mintra Group

Empty article - Subtitle

Annonsørinnhold:

Vises på topp- og bunnlinje

Publisert

Bedrifter kan øke sine inntekter betydelig ved å sette opplæring av nyansatte i system.

Lykkes en bedrift som planlegger å ansette 100 personer i løpet 2014 med å etablere rutiner som hjelper nyansatte ut i fakturerbart arbeid to dager tidligere, så vil det gi en økning på 1.500 fakturerbare timer for 2014.

Med en timepris på NOK 1.000,- ekskl. mva vil dette tilvare 1.5 millioner kroner i økte salgsinntekter som også vises på bedriftens bunnlinje.

Helse, miljø og sikkerhet

"Norsok S-006 HMS-evaluering av leverandører" er bransjestandarden som beskriver tema og metodikk for evaluering og oppfølging av en leverandørs HMS-styringssystem. Tema 3.4 i Norsok-standarden stiller spørsmål om HMS-opplæring til nyansatte.

- Gjennom Trainingportal kan bedrifter og organisasjoner få tilgang til ferdigutviklede e-læringskurs som gir kunnskap om grunnleggende industriell HMS, forteller Trude Bergum Stanger i Mintra AS. I oljeindustrien er systematisk HMS-opplæring for nyansatte et krav for å bli kvalifisert i Achilles. I energibransjen gjelder tilsvarende for å bli kvalifisert i Sellicha.

Bergum Stanger understreker at e-læringskursene gir en god basis, men at det for mange arbeidsoperasjoner ofte også er påkrevd eller anbefalt å samles for trening, erfaringsoverføring og diskusjon.

- Sammen med våre kunder finner vi ut når det er hensiktsmessig å kjøpe tilgang til ferdig utviklede e-læringskurs, når det er hensiktsmessig for kunden å benytte skreddersydde e-læringskurs, og når det er hensiktsmessig å benytte praktisk trening eller klasseromskurs, forteller Bergum Stanger.

Våre kunder kan få tilgang til alle alternativene gjennom Trainingportal. Ofte velger kunden en kombinasjon.

Mer igjen for hver krone

I den senere tiden har oljebransjen økt sitt fokus på å få mer igjen for hver krone de bruker.

- Mintra Trainingportal har utført et businesscase som viser at bedrifter i oljebransjen i gjennomsnitt kan forbedre bunnlinjen med NOK 20.000 per ansatt per år, forteller Bergum Stanger. Vi har fått stor oppmerksomhet omkring dette businesscaset, og flere operatørselskap har bekreftet at regnestykket stemmer.

Ofte etterspør våre kunder også klasseromsundervisning og praktisk trening. Gjennom Trainingportal har vi også inngått strategisk samarbeid med omkring 40 kursleverandører som tilbyr både e-læringskurs, klasseromskurs og praktisk trening, forteller Bergum Stanger. På denne måten dekker vi hele spekteret.

Timeføring og reiseregninger

Ulike arbeidsplasser har ulike system for timeføring og reiseregninger. Det kreves opplæring for å forstå og benytte systemene korrekt. I slike tilfeller kan Mintra Trainingportal skreddersy e-læringsløsninger og jobbstøtteverktøy.

- Vi har utviklet et stort antall interaktive introduksjonskurs for mange ulike industrier. I mange av de skreddersydde kursene får brukerne opplæring i det systemet som benyttes for timeføring og reiseregninger på arbeidsplassen, forteller Bergum Stanger. Sammen med våre kunder har vi identifisert store besparelser. Mangelfull opplæring i bruk av IT-systemer koster bedriftene dyrt. Flere av våre kunder forteller at en nyansatt i snitt kan bruke mer enn en arbeidsdag på å lære seg hvordan man korrekt fører timer og reiseregning.

Med 200 nyansatte i året blir det mer enn 1.500 timer som ellers kunne vært benyttet til fakturerbart arbeid.

Powered by Labrador CMS