Mintra Group

Mintra Group

Empty article - Subtitle

Annonsørinnhold:

VNG deler erfaringer

Publisert

Når er vi “gode nok”?

Inger Anette Backer er Senior HSEQ Engineer i VNG, og deltok i år til Trainingportal Competence Days for å fortelle om hvordan VNG holder fokus på det som er viktig: Risikostyring gjennom nødvendig kompetanse.

En sentral vurdering blir da: Når er vi “gode nok”?

VNG er ca. 70 ansatte nå, men rekrutterer aktivt, og har et mål om å bli 81 ansatte inneværende år, forteller Inger Anette Backer.

I VNG har de valgt å benytte Trainingportal for å få full oversikt over all definert kompetanse. Det er satt opp kompetansematrise for alle avdelinger, grupper og stillingsnivå innenfor det VNG kaller «kritiske» områder. Denne kompetansen følges opp.

Det kan selvfølgelig være at noen har kompetanse som ikke er definert i kompetansematrisene. Dette registreres også i Trainingportal dersom de ansatte oversender dokumentasjon.

VNG bruker også Trainingportal til e-læring i prosedyrer i styringssystemet.

På Trainingportal Competence Days håper jeg å knytte kontakter med andre som har erfaring i bruk av Trainingportal, som kanskje har kommet litt lenger enn oss. Også de som jobber med kompetansestyring generelt som har gode innspill.

Min erfaring med denne type konferanser er at det alltid er noe å lære, avslutter Inger Anette Backer.

Powered by Labrador CMS