TEAM Nordmarka

Empty article - Subtitle

Annonsørinnhold:

Slik fikk hun jobben

Published

Nettverksbygging på konferanse.

Kristine Kotte-Eriksen (bildet) studerer PR, kommunikasjon og media på Høgskulen i Volda, og har ett år igjen. I mars deltok hun som frivillig medhjelper på Energy Communication Conference - Et arrangement i regi av TEAM Nordmarka AS.

Drømmer om jobb innen kommunikasjon

Drømmen er å jobbe med kommunikasjon i et stort, internasjonalt selskap, og som nyutdannet gjelder det å få mest mulig erfaring, forteller Kristine Kotte-Eriksen.

Opplevde å bli tatt på alvor

Det var spennende å delta på Energy Communication Conference, forteller Kristine Kotte-Eriksen. Jeg lærte mye nytt, og fikk snakke med ledere og andre som jobber med kommunikasjon til daglig.

Jeg opplevde å bli tatt på alvor, og at de viste interesse for hva vi driver med på Høgskulen i Volda, så det var positivt.

Frivillig engasjement resulterte i sommerjobb

Kristine Kotte-Eriksen forteller at hun knyttet mange kontakter på Energy Communication Conference. En av kontaktene skulle vise seg å være veldig verdifull.

Safetec har en lang tradisjon for å ansette sommerstudenter, og mange av dem har endt opp med fast jobb hos oss etter fullførte studier, forteller Mona Wille, Communications Manager i Safetec.

Jeg synes Energy Communication Conference var godt organisert med et bredt spekter av foredragsholdere fra bransjen. Konferansen fungerte også som en verdifull nettverksarena, som for Safetec sin del blant annet førte til at vi har fått Kristine som sommerstudent i år.

I år får vi totalt 13 studenter hit, fra realfag, psykologi og samfunnssikkerhet – og for første gang en student med kommunikasjonsfaglig bakgrunn.

Jeg søkte, og etter noen uker fikk jeg en veldig hyggelig telefon, forteller Kristine Kotte-Eriksen. Jeg fikk skryt for å vise engasjement, blant annet ved å gjøre ting frivillig ved siden av studiene.

Safetec ser frem sommeren

Med sin faglige bakgrunn og praktiske erfaring, vil Kristine være en veldig god ressurs for oss i det daglige arbeidet i avdelingen, forteller Mona Wille.

Det er også sunt for oss som bedrift å få inn studenter utenfra som ser på ting med nytt og friskt blikk, så vi gleder oss til å jobbe sammen med Kristine i sommer.

---

Det opplyses om at Ansvarlig redaktør i enerWE.no har eierinteresser i TEAM Nordmarka AS.