Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

  • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
  • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Bruk av standarder reduserer digital sårbarhet

Publisert

Norge bør delta, lære av det som skjer i internasjonalt standardiseringsarbeid

... og selv bidra aktivt i utviklingen av nye internasjonale IKT-sikkerhetsstandarder.

Dette kommer fram i en offentlig utredning fra Digitalt sårbarhetsutvalg. Standard Norge inviterer derfor til frokostmøte 18. februar på Lilleaker om hvordan felles internasjonale standarder kan være til nytte både for bedrifter og myndigheter i det totale trusselbildet.

Her kan du melde deg på frokostmøtet til Standard Norge

- Det finnes en rekke internasjonale standarder innenfor IKT-sikkerhet og personvern, utarbeidet av den beste ekspertisen internasjonalt. For et lite land som Norge er det lønnsomt å ta i bruk disse standardene i stedet for å lage egne løsninger. Standard Norge inviterer alle viktige interessenter til å delta i arbeidet, sier adm. dir. i Standard Norge, Jacob Mehus.

Mer fra Standard Online her!

Powered by Labrador CMS