Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

  • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
  • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Verdens Standardiseringsdag - hvorfor bry deg?

Publisert

Det er ikke alle som er klar over at 14. oktober er Verdens Standardiseringsdag, men her er fem grunner til at du bør bry deg.

Årets tema på denne merkedagen er "Standards - the world's common language", og grunnen til at dette temaet er valgt er at standarder:

1) Muliggjør kommunikasjon på tvers av land og teknologi

Forestill deg en verden der kredittkortet ditt ikke passer inn i minibanken eller der du ikke bare kan gå i butikken og finne riktig lyspære for en lampe. Eller hva om vi ikke hadde tilgang til internett?

2) Hjelper oss å forstå viktig informasjon til tross for språkbarrierer

Ta for eksempel standardiserte grafiske symboler som viser viktig informasjon på en tydelig måte, uansett hvilket språk vi snakker eller leser. Dette gjelder blant annet skilt for rømningsveier eller instruksjoner for elektrisk utstyr. Hvis alle brukte forskjellige symboler for det samme budskapet, ville vi ikke forstå hverandre.

3) Er nødvendig for interoperabilitet og kompatibilitet i teknologi

Teknologien trenger standarder for å fungere. Har du noen gang lurt på hvordan datamaskinen er i stand til å sende dokumenter til en skriver fra en annen produsent? Standarder fastsetter felles regler og parametere slik at produkter kan "snakke" sammen. Standard filformater som for eksempel MPEG og JPEG gir deg mulighet til å dele videoer og bilder med familie og venner.

4) Hjelper oss til å få akkurat det vi ønsker

Se for deg hvor vanskelig det ville være å bestille produkter og deler fra internasjonale leverandører hvis vi ikke har standardiserte måleenheter. "Liten", "medium" og "stor" betyr forskjellige ting for forskjellige mennesker.

5) Er nødvendig for samhandling mellom mennesker

Standarder er ikke bare verdifulle for handel på tvers av landegrenser. De gjør det også enkelt for folk over hele verden å samarbeide.

Når standardene er på plass, fungerer tingene rett og slett. Uten dem ville mye vært komplisert eller umulig. Det er derfor vi feirer Verdens Standardiseringsdag.

I tillegg ønsker vi å takke de tusenvis av eksperter som frivillig bruker tid og krefter på å utvikle internasjonale standarder. Det er et veldig viktig arbeid

#speakstandards

Verden ville rett og slett ikke fungert uten standarder. Kanskje har du en favorittstandard du tenker på? En standard som er verdifull for deg eller din virksomhet? Bli med oss i praten på Verdens Standardiseringsdag og snakk om dine favorittstandard med emneknaggen #speakstandards.

Powered by Labrador CMS