TOOLS

TOOLS

Empty article - Subtitle

Annonsørinnhold:

Verktøy-klassikeren: Skiftenøkkelen

Publisert

Johan Petter Johansson løste hverdagsproblemer. Under sitt lange live tok han ut 110 patenter. To av hans oppfinnelser, rørtangen og skiftenøkkelen, har gjort ham berømt og selges fortsatt i dag over hele verden.

Han var født i 1853 i Vårgårda i Sverige. I sine unge dager jobbet han som rallar på jernbanen, før han fikk jobb på Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna. Etter noen år hadde han lært så mye at han startet eget verksted i Enkøping. Hans første, kjente oppfinnelse var den stillbare rørtangen som han fikk patent på i 1888. Før den stillbare rørtangen kom på markedet, måtte rørleggeren ha med seg et helt sett med tenger som passet de ulike dimensjonene. Nå kunne han klare seg med én.

Skruer og muttere i ulike størrelser krevde også ulike verktøy. Løsningen på dette ble skiftenøkkelen, en stillbar skrunøkkel som kunne passe de fleste dimensjoner.

Johan Petter Johansson var ikke først med den stillbare skrunøkkelen siden den første ble oppfunnet av engelskmannen Joseph Stubs 50 år tidligere. Hans løsning var at gapet endret seg ved at man vred på en hylse på skaftet. I 1891 tok han patent på en stillbar skrunøkkel med to bevegelige kjefter som beveget seg mot og fra skaftets senterlinje. Denne modellen ble aldri satt i produksjon.

Et år senere ble imidlertid en forbedret patent presentert og denne modellen tilsvarer dagens skiftenøkkel. Nå var det bare den ene av kjeftene som beveget seg og den kunne skrus helt inntil den faste kjeften.

Johan Petter Johansson drev fabrikk og produserte, men snart overlot han distribusjonen både i Sverige og resten av verden til kollega Berndt August Hjort. I 1892 produserte man 300 skiftenøkler. Både etterspørsel og produksjon økte raskt og 10 år senere var man oppe i 4000 skiftenøkler per år.

Johan Petter Johanssons fabrikk i Enkøping ble senere overtatt av B. A. Hjort & Co som i 1954 skiftet navn til BAHCO. I 1998 hadde man solgt 100 millioner skfitenøkler over hele verden. Dagens skiftenøkler bygger på det samme prinsippett som Johan Petter Johansson fant opp, selv om form og fasong er endret. Ser man på dagens skiftenøkler, er de forbausende like sitt 115 år gamle opphav.

Vinkelen mellom skaftet og kjeften er endret fra 45° til 15°, skaftet har blitt lett kileformet og har fått en I-formet profil, samt en måleskala på kjeftene. I Danmark kalles skiftenøkkelen for «svensknøgle» mens i Russland heter den «sjvedik», det vil si «den lille svensken».

Powered by Labrador CMS