Kaefer Energy logo

KAEFER Energy

KAEFER Energy er del av KAEFER Group, et av Europas største entreprenørselskaper. Konsernet omsetter for ca. 1,7 milliarder Euro og sysselsetter 28 000 ansatte over hele verden.

KAEFER Energy er en ledende leverandør til olje- og gassindustrien i Norge. Bedriften har 1000 ansatte innen ISO-fagene (Isolering, Stillas, Overflate), Innredning, HVAC Tilkomstteknikk og Engineering. I høyaktivitetsperioder sysselsetter vi rundt 1700 medarbeidere. KAEFER Energy har en omsetning på rundt 1,6 milliarder kroner, og har store utbyggings-, vedlikeholds- og modifikasjonskontrakter, både on- og offshore. KAEFER Energy har etablert en sterk Lean-kultur. Vi skaper merverdi for våre kunder og ansatte gjennom kontinuerlig forbedring av våre arbeidsprosesser ved å jobbe sikkert, levere kvalitet etter plan, på en kostnadseffektiv måte.

Vi gjennomfører for tiden prosjekter på installasjoner som blant annet: Troll, Åsgard, Kristin, Statfjord B, Valhall, Ula, Skarv, Alvheim, Ivar Aasen, Johan Sverdrup og Martin Linge Hook UP. På land har vi store pågående vedlikeholdsprosjekter på Kårstø og Mongstad.

Annnonsørinnhold

Milliardkontrakt til KAEFER ENERGY

Publisert

Statoil har tildelt KAEFER ENERGY den mest langsiktige kontrakten i bedriftens historie. Den går frem til 2031 og dekker blant annet leveranse av tjenester og materiell innen isolering, stillas/tilkomst, overflate­behandling og passiv brannbeskyttelse som utgjør de fleste av KAEFER Energy sine disipliner.

Kontrakten som dekker de fleste av Statoils offshore installasjoner, vil i første omgang bli brukt til å videreføre den offshore-porteføljen KAEFER Energy ivaretar for Statoil i dag. Dette innebærer seks installasjoner på feltene Troll, Åsgard og Kristin. Kontraktsverdien basert på disse installasjonene og varigheten på kontrakten, representerer flere milliarder kroner.

- Dette er en strategisk svært viktig kontrakt for KAEFER Energy, uttaler administrerende direktør Bård Bjørshol. - Den sikrer viktig og stabil sysselsetting i mange år fremover. Den kommer også på et tidspunkt hvor olje- og gassindustrien fortsatt opplever store utfordringer med redusert ordretilgang, og store utfordringer knyttet til opprettholdelse av sysselsettingsnivået.

Administrerende direktør i KAEFER Energy, Bård Bjørshol
Administrerende direktør i KAEFER Energy, Bård Bjørshol

- Vi er utrolig glade i dag, fortsetter Bjørshol. Vi er også ydmyke i forhold til totalverdien på kontrakten. Denne tildelingen synliggjør Statoils tilfredshet med KAEFER Energy som leverandør og våre medarbeideres leveranser gjennom mange år med kontinuerlig vedlikehold både offshore og på flere landanlegg. I de senere år har vi gjennomført omfattende forbedringsprogrammer som også har bidratt positivt for Statoil som kunde. Dette tilskriver Bjørshol den omfattende satsingen på Lean management som bedriften har gjennomført de seneste fem årene. I tillegg har vi demonstrert positiv utvikling innen risikohåndtering og tilnærming til HMS arbeidet som har bidratt til gode resultater innen HMS generelt.

- Dette har vært en arbeidskrevende og god prosess med Statoil, sier direktør forretningsutvikling Sigve Aabø, der vi har brukt all vår erfaring og kunnskap i å foreslå løsninger vi mener vil tjene Statoil på en god måte, også i et langsiktig perspektiv. Denne viktige kontraktstildelingen fra Statoils side, kommer kort tid etter at de tildelte oss en omfattende vedlikeholdskontrakt for Mongstad-anlegget. Summen av disse kontraktene er betydelig, og vi anser det som en solid anerkjennelse fra Statoil i forhold til de omfattende leveransene som er gjort de senere årene, avslutter Aabø.

Direktør forretningsutvikling i KAEFER Energy, Sigve Aabø
Direktør forretningsutvikling i KAEFER Energy, Sigve Aabø