KAEFER Energy

KAEFER Energy

KAEFER Energy er del av KAEFER Group, et av Europas største entreprenørselskaper. Konsernet omsetter for ca. 1,7 milliarder Euro og har ca 30 000 ansatte over hele verden.

KAEFER Energy er en ledende leverandør til olje- og gassindustrien i Norge. Bedriften har 1.100 ansatte innen ISO-fagene (Isolering, Stillas, Overflate), Innredning, HVAC og Tilkomstteknikk .

I høyaktivitetsperioder sysselsetter vi gjennom våre kontrakter mer enn 2.000 personer.

KAEFER Energy har en omsetning på rundt 2 milliarder kroner, og har langsiktige utbyggings-, vedlikeholds- og modifikasjons kontrakter, både on- og offshore.

KAEFER Energy har etablert en sterk Lean-kultur. Vi skaper merverdi for våre kunder og ansatte gjennom forbedring av våre arbeidsprosesser ved å: jobbe sikkert, levere kvalitet og i henhold til plan, på en kostnadseffektiv måte.

I forbindelse med vår forbedringsreise investerer vi tungt også innen innovasjon og digitalisering, med mål om å levere merverdi for kundene og sikre god inntjening for bedriften, og derigjennom trygge arbeidsplassene for våre ansatte .

Annnonsørinnhold

KAEFER Energy starter opp ISO-vedlikehold på Ivar Aasen for Aker BP

Publisert Sist oppdatert

KAEFER Energy utfører ISO-vedlikehold (Isolering, Stillas, Overflatebehandling) på samtlige Aker BP-opererte installasjoner på norsk sokkel. Etter hvert som Aker BP har utvidet sin offshoreportefølje, har også ISO-kontrakten med Kaefer blitt utvidet.

I 2018 ble Alvheim inkludert i tillegg til installasjonene på Valhall, Ula og Skarv. 1. februar i år ble Ivar Aasen inkludert i denne kontraktsporteføljen, og Kaefer overtok ISO-vedlikeholdsansvaret fra tidligere leverandør. Kontrakten som har en varighet på inntil ni år, inklusive opsjonsperioder.

Kaefers prosjektleder, Kjetil Schmidt, konstaterer at de siste ukene har vært hektiske i forhold til planlegging av aktiviteter og mobilisering av personell, utstyr og materiell.

Kaefers prosjektleder, Kjetil Schmidt
Kaefers prosjektleder, Kjetil Schmidt

- Det er viktig at oppstarten av prosjektet går knirkefritt, samtidig som HMS ivaretas på en god måte som sikrer en fortsatt skadefri arbeidsplass. Vi «tjuvstartet» litt forrige uke med et klatrelag mobilisert for å assistere innen inspeksjon, og i går reiste øvrig personell som inngår i installasjonens grunnbemanning ut på sin første rotasjon og overtar dermed ansvaret for alle ISO-leveranser om bord, forteller Kjetil.

I 2018 signerte Aker BP en allianseavtale med flere selskaper som deretter gikk inn i allianser hvor flere leverandører med komplementære tjenester og kompetanse ble medlemmer. Allianseavtalene ble etablert for å ivareta installasjonenes tekniske integritet.

Alliansen som Kaefer utgjør en del av, leverer tjenester innenfor integritetsledelse, plattformtjenester (ISO) og tilkomstteknikk. Kaefer inngår som en del av alliansens ledelse, hvor man sammen jobber som et integrert team for å forbedre effekten både innen kommunikasjon, samhandling og informasjonsflyt.

Forholdet baseres på gjensidig tillit og åpenhet, hvor partene samarbeider for å oppnå felles mål og visjoner, og dermed sikrer både læring og kontinuerlig forbedring. Kjetil Schmidt presiserer at dette fokuset også skal opprettholdes på Ivar Aasen;

Sammen skal vi redusere kostnader, samt øke både verdiskaping og konkurransekraft for alle parter.

Fakta:

Den første oljen ble produsert fra Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen 24. desember 2016. Oppstarten var i tråd med planen, og utbyggingen ble gjennomført innenfor budsjettet. Ivar Aasen-feltet ligger i den nordlige del av Nordsjøen, rundt 175 km vest for Karmøy. Vanndybden er om lag 110 meter.

Feltet er bygget ut med en frittstående plattform med anlegg for delvis prosessering og vannbehandling og -injeksjon, og flerfaseblandingen av hydrokarboner overføres gjennom to rørledninger til nabofeltet Edvard Grieg for sluttprosessering og eksport. (kilde: www.akerbp.com )

Powered by Labrador CMS