Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

  • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
  • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Over tusen milliarder dollar i bestikkelser hvert år!

Publisert

På Verdensdagen for antikorrupsjon, 9. desember, lanserer Standard Norge en ny internasjonal standarder for antikorrupsjon. Verdensbanken anslår at det blir betalt over 1 000 milliarder amerikanske dollar i bestikkelser hvert år. Under et frokostmøte i Oslo settes antikorrupsjon på dagsorden. Det blir en presentasjon av standarden og diskusjon om hvordan den kan være et hjelpemiddel for norske virksomheter i å få bukt med korrupsjon.

- Det finnes flere standarder og anbefalinger for selskapers anti-korrupsjonssystemer. Som uttrykk for internasjonal beste praksis anno 2016, vil ISO 37001 like fullt få betydning. For det første er dens balanserte beskrivelser av alle vitale elementer i et anti-korrupsjonssystem et godt grunnlag for foretaksinternt antikorrupsjonsarbeid. Men standarden kan også få betydning i straffesaker om korrupsjon, særlig i saker om foretaksansvar hvor spørsmålet om foretaket kunne ha forebygget lovbruddet står sentralt, sier økokrim-sjef Trond Eirk Schea.

På arrangementet møter vi blant annet:

  • Trond Eirik Schea, økokrim-sjef
  • Idar Kreutzer, adm. direktør, Finans Norge
  • Michael Tetzschner, stortingsrepresentant og første nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Lene Svenne, Corporate Compliance Officer, Head of Corporate Risk Management, Kongsberg-gruppen
  • Klikk her for å melde deg på.

Powered by Labrador CMS