Standard Online

Standard Online er totalleverandør av standarder til hele det norske samfunn, til bedrifter og organisasjoner, offentlig forvaltning, skoler, universiteter og enkeltpersoner. Vi skal tilfredsstille kundenes behov for standarder og tilleggsprodukter som gjør det lettere å ta standardene i bruk. Vi skal derfor ha det beste markeds- og brukertilpassede vare- og tjenestetilbudet innenfor standardisering.

Annonsørinnhold:

Over tusen milliarder dollar i bestikkelser hvert år!

Publisert

På Verdensdagen for antikorrupsjon, 9. desember, lanserer Standard Norge en ny internasjonal standarder for antikorrupsjon. Verdensbanken anslår at det blir betalt over 1 000 milliarder amerikanske dollar i bestikkelser hvert år. Under et frokostmøte i Oslo settes antikorrupsjon på dagsorden. Det blir en presentasjon av standarden og diskusjon om hvordan den kan være et hjelpemiddel for norske virksomheter i å få bukt med korrupsjon.

- Det finnes flere standarder og anbefalinger for selskapers anti-korrupsjonssystemer. Som uttrykk for internasjonal beste praksis anno 2016, vil ISO 37001 like fullt få betydning. For det første er dens balanserte beskrivelser av alle vitale elementer i et anti-korrupsjonssystem et godt grunnlag for foretaksinternt antikorrupsjonsarbeid. Men standarden kan også få betydning i straffesaker om korrupsjon, særlig i saker om foretaksansvar hvor spørsmålet om foretaket kunne ha forebygget lovbruddet står sentralt, sier økokrim-sjef Trond Eirk Schea.

På arrangementet møter vi blant annet:

  • Trond Eirik Schea, økokrim-sjef
  • Idar Kreutzer, adm. direktør, Finans Norge
  • Michael Tetzschner, stortingsrepresentant og første nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Lene Svenne, Corporate Compliance Officer, Head of Corporate Risk Management, Kongsberg-gruppen
  • Klikk her for å melde deg på.