Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

  • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
  • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Ny norsk subsea-bransjestandard blir internasjonal

Publisert

Standard Norge og Statoil lanserer den nye NORSOK - U 001 Subsea production systems 7.oktober.

Subsea er viktig for Norge. Norsk industri har en stor andel av verdensmarkedet med sine teknologiske løsninger. Det er i øyeblikket en bølge av innovasjon rundt disse systemløsningene og drift, vedlikehold av de, som øker utvinningsgrad og reduserer kostnadene også i drift.

Dette er en viktig sektor da det fortsatt står for en voksende sektor innen næringen. Denne omforente utgaven baserer seg på de erfaringene industrien har høstet de siste årene.

Feirer ekspertarbeidet med lanseringsevent

7. oktober lanserer Standard Norge den nye NORSOK – U 001 Subsea production systems, som den fjerde revisjonen i rekken.

- Siste revisjon var i 2002. Med denne nasjonale subsea bransjestandarden setter vi en ny internasjonal standard. Standarden vil være grunnleggende for kostnadseffektiv utbygging, drift og vedlikehold av utstyret på havbunnen, og vi er veldig stolte over at dette arbeidet nå er fullført. Det har vært en flott innsats blant de deltakende ekspertene i arbeidet, og vi har lyst til å feire dette med et lanseringsarrangement, sier Nils-Erik Jacobsen, prosjektleder i Standard Norge.

Arrangementet vil foregå hos Statoil på Forus i Stavanger, og deltakerne får servert nytrukket kaffe og frokost. Administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus, vil overrekke standarden til Statoils Roald Sirevaag, VP Subsea technology and diving.

De viktigste interessegruppene vil presentere standardens ulike deler, og det vil bli åpning for spørsmål og diskusjon. På dette arrangementet kan man møte direkte de som står bak utarbeidelsen av standarden.

Hvem kan komme på arrangementet?

- Alle som er interesserte er hjertelig velkommen! Jobber du med subsea-spørsmål bør du kunne sette av et par timer til dette på morgenkvisten. Både operatørselskapene, leverandørindustrien og relevante myndigheter er selvsagte deltakere. Petroleumsstandardiseringen i Norge er et frivillig tre-partssamarbeid med deltakere fra arbeidsgiverorganisasjonene, myndighetene og arbeidstakerorganisasjonene og alle har vært representert i arbeidet, forteller prosjektlederen.

Hvorfor er denne lanseringen viktig?

- NORSOK – U 001 er en meget relevant standard for industrien, og på dette arrangementet får man en unik mulighet til å dykke nærmere ned i innholdet. Vi ser en økende interesse for standardiserte løsninger i petroleumsindustrien og man snakker om en vitalisering av NORSOK og et NORSOK 2. For å få opp konkurransekraften ytterligere er det viktig med effektive felles standarder og færre selskapsspesifikke krav. Eierne av NORSOK, Norsk olje og gass, Norsk Industri og Rederiforbundet er veldig tydelige på dette. Standard Norge er stolt av å kunne tilby den arenaen der disse standardene utarbeides, og nå ønsker vi å feire denne nye NORSOK-standarden, avslutter Jacobsen.

Powered by Labrador CMS