Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

  • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
  • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Ny sjef i Standard Norge

Publisert

Godt rustet for fremtiden.

Et enstemmig styre har ansatt Jacob Mehus som ny administrerende direktør i Standard Norge. Jacob Mehus har lang fartstid i Standard Norge og har fungert i stillingen som adm. direktør siden i fjor høst. Han har tidligere vært markedssjef og markedsdirektør i organisasjonen og har også ledet salgsselskapet Standard Online en periode.

Jacob Mehus har de egenskapene vi har lett etter. Han forstår betydningen av standarder i et moderne samfunn og er en samlende og forretningsorientert leder som kan ivareta de ulike sektorenes behov for standardisering. Med Jacob Mehus ved roret er styret sikker på at Standard Norge står godt rustet til å møte framtidens konkurransesituasjon, understreker Standard Norges styreleder Øivind Christoffersen.

I følge Christoffersen var det mange godt kvalifiserte søkere til stillingen, og det har vært en grundig rekrutteringsprosess som har pågått siden september 2014.

Den store interessen for stillingen viser at standardiseringen og Standard Norge, har god anseelse og en sterk posisjon i samfunnet, mener Christoffersen.

Jacob Mehus er utdannet Master of Science fra Iowa State University og har etterutdanning i økonomi og ledelse fra Standford University, USA. Før tiden i Standard Norge jobbet han blant annet som forsker ved Norges Byggforskningsinstitutt (nå SINTEF Byggforsk).

Mehus har bred erfaring nasjonalt og internasjonalt innenfor ledelse, prosjektledelse, markedsføring og salg. Han har blant annet jobbet mye med IT-utvikling som grunnlag for forretningsutvikling og effektivisering, og er opptatt av at standardisering som drivkraft for innovasjon.

Powered by Labrador CMS